Bilda förening

Funderar ni på att starta en förening? Det finns saker som kan vara bra att veta innan man startar en förening, men det är inte så svårt eller krångligt som man kan tro.

Om man startar en förening i Sverige behöver den inte registreras eller godkännas enligt någon lag. Man kan alltså bilda en förening utan tillstånd från några myndigheter.

När man startar en förening kan föreningen ansöka om ett organisationsnummer hos Skatteverket. Organisationsnumret är Skatteverkets kontrollnummer på föreningar och det kan jämföras med våra personnummer. För att kunna få bidrag från kommunen eller annan myndighet måste föreningen också ha ett post- eller bankgironummer dit bidraget kan betalas ut.

Bilda ny förening

För att kunna bilda en förening måste det finnas ett antal personer som har ett gemensamt intresse. De väljer till att börja med en tillfällig styrelse, interimsstyrelse, som bör arbeta med att

Skriva ett förslag till stadgar, regler, för föreningen. Stadgarna ska innehålla uppgifter om bland annat föreningens namn, föreningens syfte och verksamhet, föreningens säte.

Kalla till ett möte där föreningen slutgiltigt ska bildas. I kallelsen ska det stå att avsikten med mötet är att bilda en förening. Det ska också framgå vilken dag och vilken tid mötet ska äga rum och i vilken lokal det ska hållas.

Riksorganisationer

De flesta föreningar är anslutna till en riksorganisation: Riksidrotts­förbundet, Fältbiologerna, Riksförbundet för unga musikanter med flera. Där kan man få hjälp och stöd i föreningsarbetet med bland annat utbildning av föreningsledare och styrelseledamöter.

Senast uppdaterad