Gymnasiesärskola

Välkommen till Gymnasiesärskolan!

Gymnasiesärskolan är lokaliserad på Lindeskolans gymnasieskola i Lindesberg. Utbildningen vänder sig till ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning, tidigare benämnt utvecklingsstörning, och är fyraårig och frivillig.

Gymnasiesärskolan i Lindesbergs kommun erbjuder det individuella programmet och fyra yrkesinriktade nationella program

  1. fordonsvård och godshantering
  2. hälsa, vård och omsorg
  3. hotell, restaurang och bageri
  4. samhälle, natur och språk.

Det individuella programmet i gymnasiesärskolan är till för elever som behöver en utbildning som är ytterligare anpassad utifrån elevens förutsättningar. Eleven läser ämnesområden istället för ämnen.

De nationella programmen ska förbereda eleverna för ett yrkesliv. Alla elever på nationella program ska vara ute på arbetsplatser minst 22 veckor. Genom det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) får eleverna konkreta erfarenheter från arbetslivet.

Kontakta gymnasiesärskolan

Lindbackaskolan
Ishockeygatan 4
711 34 Lindesberg

Rektor

Malin Rohde

0581-811 81

malin.rohde@lindesberg.se

Specialpedagog inriktning gymnasiesärskolans nationella program

Jennie Anderbert

0581-813 75

jennie.anderbert@lindesberg.se

Specialpedagog inriktning gymnasiesärskolans individuella program

Åsa Pettersson

0581-813 89

asa.pettersson2@lindesberg.se

Senast uppdaterad