Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Lindesbergs kommun logotyp

Gymnasiesärskola

Välkommen till Gymnasiesärskolan!

Gymnasiesärskolan är lokaliserad på Lindeskolans gymnasieskola i Lindesberg. Utbildningen vänder sig till ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning, tidigare benämnt utvecklingsstörning, och är fyraårig och frivillig.

Gymnasiesärskolan i Lindesbergs kommun erbjuder det individuella programmet och fyra yrkesinriktade nationella program

  1. fordonsvård och godshantering
  2. hälsa, vård och omsorg
  3. hotell, restaurang och bageri
  4. samhälle, natur och språk.

Det individuella programmet i gymnasiesärskolan är till för elever som behöver en utbildning som är ytterligare anpassad utifrån elevens förutsättningar. Eleven läser ämnesområden istället för ämnen.

De nationella programmen ska förbereda eleverna för ett yrkesliv. Alla elever på nationella program ska vara ute på arbetsplatser minst 22 veckor. Genom det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) får eleverna konkreta erfarenheter från arbetslivet.

Kontakta gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan, Lindeskolan

Nyborgsgatan, 711 34 Lindesberg


Gunnar Stengarn

gunnar.stengarn@lindesberg.se

Rektor

0581-811 81

Jennie Anderbert

jennie.anderbert@lindesberg.se

Specialpedagog inriktning gymnasiesärskolans nationella program

0581-813 75

Ingalill Hansen

ingalill.hansen@lindesberg.se

Specialpedagog inriktning gymnasiesärskolans individuella program

0581-813 89

 

Senast uppdaterad 2020-03-11