Arbetsintegrerat lärarprogram åk 4-6

I samarbete med Karlstads universitet erbjuder Masugnen ett nytt lärarprogram där du studerar 75 % och arbetar 50%, samtidigt som du får en lön under studietiden. En utbildning på hemmaplan med jobbgaranti.

Övriga två dagar i veckan är vikta för individuella studier och gemensamma studier i en studiegrupp som är knuten till lärcentrum Masugnen. Eftersom studietakten är på 75% blir programmet några terminer längre än den ordinarie utbildningen, sammanlagt 11 terminer. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng och leder till en grundlärarexamen på avancerad nivå.

Behörighetskrav

För antagning till grundlärarprogrammet krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet motsvarande

  • områdesbehörighet A6b (Matematik 2a alternativt Matematik 2b alternativt Matematik 2c, Naturkunskap 1b alternativt Naturkunskap 1a1 + 1a2, Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2)
    eller
  • områdesbehörighet 6b (Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A).

Läs mer om behörighetskravlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om utbildningen

Studieform

Arbetsintegrerad

Studietakt

75% studier - 50% arbete

Omfattning

240 hp - motsvarande 11 terminer

Utbildningsstart

Hösten 2020

Ansökningstid

16 mars-15 april 2020


Kontakt

Jaana Bertilsson
jaana.bertilsson@lindesberg.se
0581-816 10
Utbildningssamordnare

Saknar du behörighet?

Du som saknar behörighet kontakta studievägledare.

Helene Broberg
helene.broberg@lindesberg.se
0581-816 04
Vägledare

Nina Sundberg
nina.sundberg@lindesberg.se
0581-816 14
Vägledare

Senast uppdaterad 2020-09-28