Särskild utbildning för vuxna - Lärvux

Välkommen till Lärvux - särskild utbildning för vuxna!

Vem kan gå på Lärvux?

Särskild utbildning för vuxna är kommunens vuxenutbildning för dig som är
över 20 år och som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning
eller förvärvad hjärnskada.

Syftet med Lärvux

På Lärvux kan du lära dig det du missade i tidigare utbildning. Du kan också
skaffa dig nya kunskaper för att bättre klara av att bo, arbeta och ha en bra
fritid. Utbildningen ska passa varje individ och ge vad den behöver.

När är utbildningen?

Utbildningen är vid ett eller två tillfällen i veckan för respektive kurs, på
förmiddagstid eller eftermiddagstid. Studierna sker i smågrupper där det
bara är vuxna som studerar.

Studierna

Tillsammans med din lärare gör du en studieplan där det står vilka mål ni
ska arbeta mot. Kursplanerna är bestämda av skolverket och motsvarar kurser för den obligatoriska särskolan och gymnasiesärskolans nationella program.

Ansökan

Ansökan kan lämnas in kontinuerligt under året. Kursernas längd och utformning anpassas till deltagarnas behov och önskemål. För att en kurs ska starta krävs en mindre grupp deltagare

Kontakta Lärvux

Masugnen, Dalkarlshyttan, Sindelstalpsvägen 1, 711 31 Lindesberg

Rektor

Catrine Pernros-Eriksson

0581-816 16

catrine.pernros-eriksson@lindesberg.se

Specialpedagog

Hanna Tuomisto

0581-816 62

hanna.tuomisto@lindesberg.se

Relaterade e-tjänster

Senast uppdaterad 2020-09-17