Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Lindesbergs kommun logotyp

Teknikcollege

Teknikcollege i Örebro län, i vilken Teknikcollege Bergslagen i Örebro län (Lindesberg, Nora, Ljusnarsberg) är en del, var det första Teknikcollege i Sverige som blev certifierat av Industrikommittén.

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Genom ett nära samarbete med regionens företag utformas innehållet i utbildningar så att det passar industrins framtida behov.

  • Teknikcollege ger den studerande en attraktiv utbildning som kan leda till jobb direkt efter studierna eller lägga en god grund för vidare studier vid exempelvis olika ingenjörsutbildningar.
  • Teknikcollege bidrar till att säkra teknik- och industriföretagens behov av kvalificerad arbetskraft.

Masugnen erbjuder yrkesutbildningarna CNC Skärande bearbetning och Svets och plåtteknik.

Vi har studerande både från gymnasialnivå och vuxenutbildningsnivå.

Kontakt

Catrine Pernros Eriksson, Rektor
catrine.pernros-eriksson@lindesberg.se
0581-816 16

Relaterad information

Senast uppdaterad 2020-05-14