CNC - Skärande bearbetning (Gy)

Inom skärande bearbetning finns nedanstående grund- och fördjupningskurser att välja mellan. Utbildningen planeras och formuleras i en individuell studieplan, där du väljer vilka kurser du vill/behöver läsa.

Utbildningen förbereder för arbete inom skärande bearbetning. Utbildningen vänder sig även till yrkesverksamma som vill öka sitt yrkeskunnande.

Faktaruta

Behörighetskrav:

Grundskola eller Matematik och Svenska på grundläggande nivå, delkurs 3.

Omfattning:

40 veckor

Studiestart:

Terminstid: 17 augusti 2020-21 maj 2021

Sista ansökan:

Åter sökbar till hösten.Grundkurser


Tillverkningsunderlag 1

100 p

Produktionsutrustning 1

100 p

Datorstyrd produktion 1

100 p

Produktionskunskap 1

100 pFördjupningskurser


Datorstyrd produktion 2

100 p

Datorstyrd produktion 3

100 p

CAD/CAM

100 p

Produktionsutrustning 2

100 p


Vill du veta mer om utbildningen prata med en av våra studievägledare.

Vad är TeknikCollege?

TeknikCollege är idag Sveriges största samverkansplatform för industriutbildning.

Relaterad information

Ansökan till regionalt yrkesvuxPDF
(Ifyllbar PDF, Acrobat Reader rekommenderas)

Senast uppdaterad 2020-06-22