Återvinningscentraler

Det är här du lämnar ditt grovavfall. Det kan röra sig om allt från farligt avfall, möbler, till stora förpackningar. På en återvinningscentral finns ofta också en återvinningsstation för förpackningar.

Samhällsbyggnad Bergslagen arbetar ständigt med att minska mängden avfall som går till förbränning. Dels för att minska belastningen på miljön, men också för att hålla nere din renhållningsavgift. Målet är att öka medvetenheten om vad vi slänger och vad som går att återvinna eller återanvända.

Tips för ett smidigt besök

Sortera ditt grovavfall innan du åker till återvinningscentralen. Vi tar inte emot avfall i sopsäckar eller emballage, utan ber dig att sortera innehållet i rätt container.

Undvik att blanda ditt grovavfall i säckar eller emballage, då de ändå måste sorteras i olika fraktioner när du kommer till återvinningscentralen.

Packa avfallet smart. Ta hjälp av kartan över återvinningscentralen. Den hittar du på respektive ÅVC:s sida. Du kan även få en karta av personalen på plats.

Personalen finns till hands för att svara på frågor och hjälpa till så att allt blir rätt sorterat.

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

Servicecenter
0587-55 00 40
servicecenter@sbbergslagen.se

Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring
Samhällsbyggnad Bergslagens växel
0587-55 00 00

Felanmälan Samhällsbyggnad Bergslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Text

Senast uppdaterad