Projekt Torphyttan

Nu börjar arbetet med att förbereda för nya tomter i Torphyttan. Tomterna beräknas komma ut till försäljning 2024. Här hittar du uppdaterad information om projektet.

Drönarbild över Torphyttan.

En ny detaljplan för ett nytt bostadsområde och en ny förskola i Torphyttan har tagits fram. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige under 2020.

Tillsammans med Lindesbergs grus & maskin AB börjar vi nu bygga ut området. Byggstart är planerad vecka 47. Det kan vara rörigt vid infarten till Torphyttan under byggperioden.

Vi ser till att infrastrukturen finns på plats genom att:

  • Bygga ut ledningsnätet för vatten, avlopp och dagvatten.
  • Förnya befintliga vägar och bygga nya förbindelsevägar.
  • Samordna el- och fiberutbyggnad.

Tomterna kommer ut till försäljning när byggnationen är i slutfasen, beräknat 2024.

Information om detaljplan för Lindesby 1:13 Länk till annan webbplats.

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

Telefontider och telefonnummer

Akuta ärenden

Mejla

servicecenter@sb-bergslagen.se

Text

Senast uppdaterad