Detaljplan för Torp 12:6 i Frövi, Lindesbergs kommun - ändring

Syftet med ändring av detaljplanen är att möjliggöra för större komplementbyggnader än vad befintlig detaljplan medger.

Syftet med ändring av detaljplanen är att möjliggöra för större komplementbyggnader än vad befintlig detaljplan medger.

Planområdet är beläget i ett bostadsområde i Frövi ca 400m sydväst om tågstationen och utgörs av en enskild bostadsfastighet

Planen upprättas med standardplanförfarande enligt PBL i dess lydelse efter 1 januari 2015.

Planförslaget strider inte mot gällande översiktsplan för Lindesbergs kommun.

Planförslaget bedöms inte innebära en betydande miljöpåverkan i den betydelsen som avses i lagen och behöver därför inte innehålla en miljökonsekvensbeskrivning.

Vad händer i processen?

Granskningshandlingar arbetas fram.

  • Samråd pågick mellan 18 april 2024 – 12 maj 2024

Handlingar tillhörande detaljplanen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljöundersökning.pdf Pdf, 388.4 kB. 388.4 kB 2024-05-07 10.11
Planbeskrivning.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2024-05-07 10.11
Plankarta.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2024-05-07 10.11
Underrättelse samråd.pdf Pdf, 192.8 kB. 192.8 kB 2024-05-07 10.11

Ytterligare upplysningar

bjorn.nettelbladt@lindesberg.se

0581-83055

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen
711 80 Lindesberg

Senast uppdaterad