Samhällsplanering och nätverk

Lindesberg är en kommun som växer och utvecklas. Det innebär ett behov av bostäder, handel och andra verk­sam­heter.

Men det handlar också om att bevara och utveckla den fysiska miljön för att främja en hållbar utveckling.

Samhällsplanering

Samhällsplanering innebär att planera och besluta hur samhället ska utformas. Mycket av det som händer i kommunen styrs av planer. Kommunen får reglera användningen av mark- och vattenområden och bebyggelse i detaljplaner och områdesbestämmelser.

Kommunen har också en översiktsplan som omfattar hela kommunens yta och som visar hur den långsiktiga användningen ska ske och utvecklas.

Översiktsplan för Lindesbergs kommun

I arbetet med att planera samhället och dess utveckling ska vi bidra till att skapa ett hållbart samhälle. I Lindesbergs kommun finns flera olika program och styrdokument som ska leda till en minskad klimatpåverkan och ett mer hållbart samhälle.

Arbete och planering genomförs tillsammans med Samhällsbyggnad Bergslagen som jobbar mot alla fyra kommunerna i norra Örebro län.

Nätverket Bergslagsakademin

Lindesbergs kommun ingår också i nätverket Bergslagsakademin som är en kreativ arena och en experimentell verkstad för strategiska framtidsfrågor i Bergslagen. I akademin testar vi olika arbetssätt i Bergslagen genom:

  • kunskap
  • mötesplatser
  • samverkan mellan det offentliga, näringslivet och högskolor eller universitet.

Den långsiktiga visionen är bidra tillattraktivitet, tillväxt och samhällsutveckling i Bergslagen.

Bergslagsakademins webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

0581-55 00 40

Telefontider

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Mejla

Samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen

711 80 Lindesberg

Text

Senast uppdaterad