Enskilda vägar och vägsamfälligheter

Lindesbergs kommun vill bidra till att upprätthålla en god infrastruktur i våra samhällen. Ett sätt är att stötta de enskilda vägarna och dess samfälligheter. Vi ger därför två olika stöd.

Bild på grusväg i skog.

Vägbidrag

Lindesbergs kommun ger ett årligt bidrag som baseras på 10 % av Trafikverkets årliga driftsbidrag. Om din samfällighet erhåller driftsbidrag från Trafikverket kan ni ansöka om kommunalt vägbidrag via våra e-tjänster. Ansökan ska vara gjord innan 30 september.

Ansök om vägbidrag för enskild väg Länk till annan webbplats.

Har du frågor om kommunens vägbidrag kontakta:

kommun@lindesberg.se

0581-810 00

Särskilt driftsbidrag

Utöver det kommunala vägbidraget erbjuder kommunen också ett så kallat särskilt driftsbidrag som ska stötta enskilda insatser för att förbättra vägstandarden hos våra vägsamfälligheters vägar. Det särskilda driftsbidraget handläggs av en handläggare hos kommunen.

Det särskilda driftsbidraget är till för att täcka delar av skillnaden mellan den beräknade totalkostnaden för Trafikverkets bidrag för en åtgärd på en enskild väg och totalkostnaden. För att kunna få bidraget måste vägsamfälligheten ansöka om och redovisa ett ”beslut om särskilt driftsbidrag” från Trafikverket. 

Ansök om bidrag för enskilda vägar hos Trafikverket Länk till annan webbplats.

Kommunens särskilda driftsbidrag kan ges om max 23,5 % av det Trafikverket beslutade driftsbidraget (totalkostnaden). Bidraget betalas ut efter utförd åtgärd när Trafikverket gjort en slutbesiktning och Trafikverkets besiktningsprotokoll är inskickat till kommunens handläggare.

Ansök om särskilt driftsbidrag Länk till annan webbplats.

Har du frågor om det särskilda driftsbidrag kontakta

Martina Björck

Näringslivsutvecklare

martina.bjorck@lindesberg.se

0581-810 96

Senast uppdaterad