Stopp i avloppet

Visste du att avloppsstopp många gånger orsakas i köket. Då kan det handla om till exempel stekfett och frityrolja som spolas ner och täpper till rören. Stopp orsakas när något olämpligt spolas ner i avloppet. Det kan lika gärna handla om topsar som om stekfetter och tomma förpackningar.

Fett i avloppet

På senare år har vi märkt av ett ökat problem med fett i våra spillvatten­ledningar, vilket beror på att hushåll och flerbostadshus samt livsmedels­verksamheter spolar ner mycket mer fett än tidigare.

Fett som spolas ut med spillvattnet stelnar och fastnar på ledningarnas sidor. Fettet som samlas i ledningarna fastnar i lager och orsakar med tiden minskad kapacitet och slutligen stopp. Detta leder i sin tur till dämning i ledningsnätet och kan leda till källaröversvämningar.

Fett i ledningsnätet orsakar stora kostnader för både fastighetsägare och VA-avdelningens abonnenter. Enligt ABVA07 får fastighetsägare inte släppa ut mer fett än 100 mg/l.

Det är alltså fastighetsägaren som är ansvarig för vad som släpps ut i ledningsnätet. Vi på VA-avdelningen samarbetar med Samhällsbyggnads­förvaltningen i informationsarbetet gentemot alla livsmedelsverksamheter.

Detta kan du göra

  • Fett från stekpanna och andra kärl kan till exempel hällas i en gammal mjölkförpackning. Kärlet torkas sedan rent med papper. När fettet stelnat kan förpackning läggas bland brännbart avfall tillsammans med pappret från avtorkningen. Frityrolja som kommer från verksamheter ska samlas upp och lämnas till en återvinningscentral.
  • Ställ en papperskorg i badrummet och släng allt ditt badrumsavfall i den.

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

Telefontider och telefonnummer

Akuta ärenden

Mejla

servicecenter@sb-bergslagen.se

Text

Senast uppdaterad