Om kommunalt dricksvatten

Dricksvattnet i alla våra kommuner håller lika hög kvalitet som vatten som tappas på flaska.

Mestadelen av det vatten som tas upp består av rent grundvatten och är av så hög kvalitet att det knappt behöver någon behandling alls. När du väljer kranvatten istället för vatten på flaska gör du dessutom ett miljövänligt val eftersom du väljer bort transporten av vattnet.

Klassat som livsmedel

Vatten är en avgörande förutsättning för allt liv och vårt viktigaste livs­medel. Vatten är följaktligen klassat som ett livsmedel och höga krav ställs på dess kvalitet. Det får inte finnas några hälsofarliga ämnen eller skadliga bakterier i vattnet, som däremot innehåller en rad viktiga ämnen såsom exempelvis mineraler och salter.

Krav från Livsmedelsverket

Livsmedelsverket bestämmer vilka krav som ska ställas på vattnets kvalitet i vårt land. Kraven regleras i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30. En vägledning till föreskrifterna finns som komplement.

Du kan ladda ner förskrifter och vägledning på livsmedelsverket.se Länk till annan webbplats. eller beställa dem via telefon 018-17 55 00.

Vårt arbete med dricksvatten

Vi som arbetar med dricksvatten arbetar aktivt för att bevara våra unika dricksvattentillgångar för framtida generationer. Våra rutiner utvecklas ständigt. Vi gör regelbundna provtagningar i enlighet med Livsmedels­verkets gällande krav, på vattnets kvalitet och vid våra vattentäkter och vattenverk, i ledningsnät och ute hos våra kunder.

Under ett år tar vi sammanlagt ca 420 mikrobiologiska prover och ca 265 kemiska prover på råvatten, utgående dricksvatten från våra vattenverk och ute hos våra kunder. Tillsammans är omkring 100 olika analyspara­metrar som vi undersöker.

Ett omfattande arbete görs med revidering och säkring av skyddsområden runt våra vattentäkter.

Låt dig väl smaka av Bergslagens goda vatten!

Kontakt

0581-55 00 40

Telefontider

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Akuta ärenden utanför telefontid

019-14 76 42

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Mejla

Samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen

711 80 Lindesberg

 

Senast uppdaterad