Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Återvinningscentraler

Det är här du lämnar ditt grovavfall. Det kan röra sig om allt från farligt avfall, möbler, till stora förpackningar.

Samhällsbyggnad Bergslagen arbetar ständigt med att minska mängden avfall som går till förbränning. Dels för att minska belastningen på miljön, men också för att hålla nere din renhållningsavgift. Målet är att öka medvetenheten om vad vi slänger och vad som går att återvinna eller återanvända.

Tips för ett smidigt besök
Sortera ditt grovavfall innan du åker till återvinningscentralen. Vi tar inte emot avfall i sopsäckar eller emballage, utan ber dig att sortera innehållet i rätt container.

Återvinningsstationer

Återvinningsstationer är platser med mindre behållare där hushåll kan lämna sina sorterade förpackningar. De ligger oftast i närheten av butiker, bensinstationer och i bostadsområden.

Senast uppdaterad 2019-06-20