Avgifter och regler

Under de tider du arbetar, studerar, söker arbete eller är föräldraledig erbjuder vi omsorg om ditt barn och vi behöver din ansökan minst fyra månader i förväg

Taxa

I Lindesbergs kommun tillämpas maxtaxa. Det innebär att du betalar ditt barns plats oavsett hur mycket eller lite du än kan utnyttja den.

Från 1 augusti det år ditt barn fyller 3 år räknas de första 15 timmarna i veckan som allmän förskola, för de timmarna reduceras avgiften.

Observera att vårdnadshavare till barn som fyllt 3 år, och endast önskar allmän förskola med avgiftsfri placering, har en uppsägningstid på 2 månader innan denna börjar gälla.

Stickprovskontroller av föräldrars arbetstid kan genomföras. Då begärs ett
underskrivet arbetstidsintyg ut från arbetsgivare.

I vår broschyr hittar du mer information om förskolan i Lindesberg:

Välkommen till förskolan Pdf, 1.6 MB.

Ansök om avgiftsfri placering Länk till annan webbplats.

Taxa för förskolan

2023

Barn

Taxa

1

3% av inkomsten, dock högst 1 645 kronor i månaden.

2

2% av inkomsten, dock högst 1 097 kronor i månaden.

3

1% av inkomsten, dock högst 548 kronor i månaden.

4

Ingen avgift.


2024

Barn


1

3% av inkomsten, dock högst 1 688 kronor i månaden.

2

2% av inkomsten, dock högst 1 125 kronor i månaden.

3

1% av inkomsten, dock högst 563 kronor i månaden.

4

Ingen avgift.

 

Inkomstuppgifter

Inkomstuppgifter ska lämnas samtidigt som du tackar ja till förskoleplatsen. Saknas uppgift om inkomst så debiteras högsta avgift.

Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att genomföra en årlig retroaktiv avgiftskontroll. Det kan innebära att du behöver betala in en extra avgift eller att du får tillbaka pengar.

Vad räknas som inkomst?

Exempel på skattepliktiga inkomster är:

 • lön
 • a-kassa
 • skattepliktigt vårdbidrag
 • föräldrapenning
 • sjukpenning
 • pension
 • aktivitetsersättning från Försäkringskassan
 • inkomster från eget företag
 • inkomster från försäljning av bostad
 • ränta
 • aktieutdelning.

Allmän förskola - 15 timmar

Från och med hösten det år ditt barn fyller tre år har det rätt till 15 timmar pedagogisk verksamhet i veckan, 525 timmar per år. Verksamheten är avgiftsfri.

Allmänna förskolan följer grundskolans läsårstider.

Information om allmän förskola

Du kan ansöka om plats, ändra schema och inkomst eller säga upp din plats i barnomsorg och fritidshem i Barnomsorgsportalen.

Barnomsorgsportalen Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad