Allmän förskola

Alla barn erbjuds plats i allmän förskola från och med höstterminen det år de fyller 3 år. Den allmänna förskolan är avgiftsfri och omfattar 15 timmar per vecka under skolans terminstid.

Om ert barn redan har plats i dag i förskola som överstiger 15 timmar behöver ni inte göra en särskild ansökan till allmän förskola. Ni får automatiskt den lägre avgiften (en reducering av avgiften) från höstterminen det år barnet fyller tre år.

Barnomsorgsportalen - Ansök om plats, ändra schema och inkomst eller säga upp plats i barnomsorg och fritidshem Länk till annan webbplats.

Byte från ordinarie plats i förskolan till allmän förskoleplats

Om ert barn redan har plats i förskolan och ni önskar byta till enbart allmän förskola 15 h/vecka behöver ni anmäla detta genom att använda vår e-tjänst.

Anmäl avgiftsfri placering Länk till annan webbplats.

Observera att det är två månaders handläggning/uppsägning vid byte och kan ske först i och med höstterminen det år barnet fyller tre år.

Allmän förskoleplats från start

Ni som endast önskar allmän förskola från start använd e-tjänsten.

Anmäl avgiftsfri placering Länk till annan webbplats.

Läsår och lov

För den allmänna förskolan gäller samma lovdagar som för grundskolan. Det innebär att ert barn inte har rätt till förskola under lov, klämdagar eller studiedagar. Har ert barn behov av omsorg under dessa dagar övergår platsen till en betalande plats omgående.

För fler frågor gällande Allmän förskola kontakta adminstratör i det förskoleområde ditt barn hör till.

Senast uppdaterad