Bergknallen

Förskolans vision. Vi tillsammans - med glädje, trygghet och kunskap för likvärdighet!

Välkommen till förskolan Bergknallen!

Förskolan Bergknallen är en förskola med tre avdelningar. Barnen är uppdelade i yngre och äldre grupper. Förskolan ligger i ett bostadsområde med närhet till naturen. Gården är stor och rymlig och består av kuperad terräng med möjlighet till rörelse och lek.

Arbetssätt och inriktning

Utifrån vårt uppdrag och verksamhetsmål skapar vi en verksamhet som ska bidra till att ge barnen förutsättningar att lära, utvecklas och må bra. Leken är vårt viktigaste pedagogiska verktyg där vi bland annat lägger grunden till det livslånga lärandet. I leken stärker barnen sin sociala kompetens och utvecklar sin egen identitet.

Vi vill erbjuda en inne- och utemiljö som lockar till utmaningar och utforskande. För att barnen på ett naturligt sätt får jobba med hela kroppen och öva dess motorik spenderar vi mycket tid i naturen. I naturen får barnen utifrån sin förmåga möjligheter att pröva förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsmönster.

Eftersom vi har asylsökande familjer i Vedevåg har vi förmånen att ha barn från olika länder integrerade på förskoleavdelningarna. Detta medför att barnen får möjlighet att ta del av det mångkulturella samhället och öka sin sociala kompetens.

Vår vision

Vi tillsammans - med glädje, trygghet och kunskap för likvärdighet.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling, PDF Pdf, 427.4 kB.

Kvalitetsrapport läsåret 2022-2023, PDF Pdf, 638.3 kB.

Kontakta förskolan Bergknallen

Nybovägen 1A, 711 72 Vedevåg

Avdelningar

Laven: 0581-890 09

Ljungen: 0581-890 13

Mossan: 0581-890 12

Rektor

Elin Olsson

elin.olsson1@lindesberg.se

0581-890 08

Senast uppdaterad