Gläntan

Förskolans vision. Vi tillsammans - med glädje, trygghet och kunskap för likvärdighet!

Välkommen till förskolan Gläntan!

Gläntan är en förskola med 5 avdelningar där barnen är indelade i yngre- och äldregrupper. 4 avdelningar finn på Hemvägen, den 5:e avdelningen Fjärilen är på Torgvägen 3. Förskolans gård är stor och rymlig och består av kuperad terräng med möjlighet till rörelse och lek.

Vi har nära till naturen med skogsområden. I samhällets fina idrottshall som ligger vid Ekbackens skola kan vi ha rörelselek/gymnastik. Förskolan ligger granne med Ekbackens skola och äldreboendet Ekgården.

Arbetssätt och inriktning

Vi bygger verksamheten utifrån förskolans läroplan och strävar mot att vara en så bra förskola som möjligt. Leken och att ha roligt tillsammans är vårt viktigaste pedagogiska verktyg när vi bland annat lägger grunden till det livslånga lärandet. I leken stärker barnen sin sociala kompetens och utvecklar sin egen identitet. Vi vill erbjuda en inne- och utemiljö som lockar till utmaningar och utforskande.

Eftersom vi har asylsökande familjer i Fellingsbro har vi förmånen att ha barn från olika länder integrerade på förskoleavdelningarna. Detta medför att barnen får möjlighet att ta del av det mångkulturella samhället och öka sin sociala kompetens.

Vår vision

Vi tillsammans - med glädje, trygghet och kunskap för likvärdighet.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling, PDF Pdf, 428.7 kB.

Kvalitetsrapport läsåret 2022-2023, PDF Pdf, 635.9 kB.

Kontakta förskolan Gläntan

Hemvägen 1, 732 71 Fellingsbro

Avdelning Fjärilen: Torgvägen 3, 732 71 Fellingsbro

Avdelningar

Humlan gul: 0581-834 32

Humlan svart: 0581-833 51

Nyckelpigan: 0581-833 50

Trollsländan: 0581-834 33

Fjärilen: 0581-833 67

Rektor

Elin Olsson

elin.olsson1@lindesberg.se

0581-890 08

Senast uppdaterad