Kungsfågeln

Förskolans vision. Vi tillsammans - med glädje, trygghet och kunskap för likvärdighet!

Välkommen till förskolan Kungsfågeln!

Kungsfågeln är en enavdelningsförskola med barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan har öppet från klockan 6.00 på morgonen till 18.00 på kvällen.

Förskolan ligger på Brodalen som är ett fint naturområde med närhet till centrala Lindesberg. Gården liknar en vanlig trädgård med gungor, klätterställningar, sandlåda med mera. Vi har även tillgång till dalen som ligger precis bredvid där barnen leker både sommar och vinter. Där erbjuds bland annat klättring, naturupplevelser och pulkaåkning. Dalen består av kuperad terräng med möjlighet till rörelse och lek. Förskolans kök är ett mottagningskök, maten tillagas på Lindbackaskolan.

Arbetssätt och inriktning

Vi arbetar tema- och projektinriktat där barnens intressen, erfarenheter, tidigare kunskap och idéer tas tillvara. I temat/projekten väver vi in läroplansmålen som ger barnen möjlighet att utvecklas. Då barnen får arbeta inom områden de är intresserade av sker lärande vilket leder till god utveckling hos barnen.

Under våren och hösten besöker vi skogen i olika grupper. Varje vecka arbetar vi med före Bornholms-materialet i åldersanpassade grupper för maximal utveckling. Utifrån barnens egna önskemål erbjuds varje vecka en femårsaktivitet för de blivande skolbarnen.

Vägledande samspel finns med i det vardagliga arbetet och är en naturlig del i pedagogernas förhållningssätt. Programmet Vägledande samspel/ICDP är ett hälsofrämjande och förebyggande program som utgår från att varje person har resurser som kan utvecklas. Syftet är att öka förmågan att förstå och respektera varandra genom att utveckla lyhördhet och empati. Vägledande samspel betonar betydelsen av nära och tillitsfulla relationer. Kvaliteten i relationen är en förutsättning för barns växande och lärande.

Vi jobbar aktivt med tecken som stöd (TAKK). Att stödteckna hämmar aldrig det talade språket, snarare stöttar språkutvecklingen. Det kan även vara till god hjälp för yngre barn och flerspråkiga barn.

Vi arbetar målmedvetet mot att barnen får med sig positiva erfarenheter och minnen från förskolan. Förskolan strävar mot att barnen genom lek får lust och nyfikenhet att lära. Vår förskola arbetar för att alla barn ska känna trygghet och glädje.

Vår vision

Vi tillsammans - med glädje, trygghet och kunskap för likvärdighet.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling, PDF Pdf, 1 MB.Kvalitetsrapport läsåret 2022-2023, PDF Pdf, 446.4 kB.

Kontakta förskolan Kungsfågeln

Vesslingegatan 21, 711 34 Lindesberg

0581-812 72

Rektor

Piia Dahlberg

piia.dahlberg@lindesberg.se

0581-814 50

Senast uppdaterad