Mariedal

Förskolans vision. Vi tillsammans - med glädje, trygghet och kunskap för likvärdighet!

Välkommen till förskolan Mariedal!

Mariedals förskola är en förskola med fyra avdelningar där barnen är uppdelade i två yngre- och två äldregrupper. Vår inne- och utemiljö är ändamålsenlig och inspirerande för barns utveckling och lärande.

Mariedal har ett eget kök där varierande och näringsriktig mat lagas.

Förskolan är belägen i ett skogsområde och man nyttjar ofta närheten till naturen.

Arbetssätt och inriktning

Hos oss finns en medveten tanke kring barns utveckling och lärande. Vi tar hänsyn till barnens olika förutsättningar, styrkor och erfarenheter. Vi använder oss av ett arbetssätt där personalen roterar mellan avdelningarna. Det innebär att en eller två pedagoger byter avdelning tillsammans med barnen varje läsår, vilket ger trygghet samt bidrar till att verksamheten utvecklas.

Vi vill att barn och föräldrar ska känna trygghet och glädje under sin vistelse hos oss. Vi har valt att arbeta med inskolning under 2 veckor för att barnen ska lära känna miljön, de andra barnen och personalen tillsammans med sina föräldrar.

Pedagogerna är tillåtande och nyfikna på barnens lärprocesser och utmanar barnen vidare i sitt lärande. En positiv lärandemiljö tillsammans med medvetna pedagoger främjar barnets känslomässiga, sociala och intellektuella utveckling.

På förskolan skrivs verksamhetsmål och avdelningsmål. Målen utgår ifrån förskolans läroplan, utvecklingssamtal och utvärderingar från barn, föräldrar och arbetslagen. Utvärderingarna kan ni läsa om i vår kvalitetsrapport.

Vår vision

Vi tillsammans - med glädje, trygghet och kunskap för likvärdighet.

Kvalitetsrapport läsåret 2022-2023, PDF Pdf, 613.9 kB.

Förskolorna i Frövi ser varandra som tillgångar. Vi samarbetar för att få en spridning på kompetenserna inom förskolorna i syfte att få en likvärdighet i våra verksamheter.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling, PDF Pdf, 443.9 kB.

Kontakta förskolan Mariedal

Mariedals Allé 2, 718 32 Frövi

Avdelningar

Bäcken: 0581-833 31

Myren: 0581-833 32

Hagen: 0581-833 33

Ängen: 0581-833 36

Rektor

Sandra Gränsnäs

sandra.gransnas@lindesberg.se

0581-833 49

Senast uppdaterad