Näsby

Förskolans vision. Vi tillsammans - med glädje, trygghet och kunskap för likvärdighet!

Välkommen till förskolan Näsby!

Näsby förskola är en förskola vid korsningen Centralvägen och Kyrkvägen i Frövi. Det finns två yngreavdelningar och en äldreavdelning på förskolan.

Vår inne- och utemiljö är ändamålsenliga och inspirerande för barns utveckling och lärande.

Näsby har ett eget kök där varierande och näringsriktig mat lagas från grunden. Köket arbetar klimatsmart och serverar säsongsanpassad mat där målet är att 34% av maten skall vara ekologisk.

Arbetssätt och inriktning

Hos oss finns en medveten tanke kring barns utveckling och lärande. På varje förskola skrivs verksamhetsmål och avdelningsmål. Målen utgår ifrån förskolans läroplan, utvecklingssamtal samt utvärderingar ifrån barn, föräldrar och arbetslagen. Utvärderingarna kan ni läsa mer om i våra kvalitetsrapporter. Vi följer barnens utveckling och lärande kontinuerligt för att anpassa och utveckla vår verksamhet utifrån aktuell barngrupp.

Kvalitetsrapport läsåret 2022-2023, PDF Pdf, 664.7 kB.

Vi vill att barn och föräldrar ska känna trygghet och glädje under sin vistelse hos oss. Vi har valt att arbeta med inskolning under 2 veckor för att barnen ska lära känna miljön, de andra barnen och personalen tillsammans med sina föräldrar.

Vi tar hänsyn till barnens olika förutsättningar, styrkor och erfarenheter vilket kräver ett planerat och medvetet förhållnings- och arbetssätt. Pedagogerna är utbildande och arbetar efter programmet ICDP. ICDP, Internantional Child Development Programme, är ett program som fokuserar på det positiva samspelet mellan vuxna och barn. Arbetet med ICDP är att i praktiken genomföra och förverkliga Barnkonventionen.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling, PDF Pdf, 435.4 kB.

Arbetslagen på enheten har stort samarbete i den dagliga verksamheten. Barnen får på så sätt möjlighet att lära känna fler kompisar och vuxna. Vi använder oss av ett arbetssätt där personalen roterar mellan avdelningarna. Det leder till en stärkt trygghet hos barnen samt en ökad förståelse och sammanhållning mellan personal på enheten.

Vår vision

Vi tillsammans - med glädje, trygghet och kunskap för likvärdighet.

Kontakta förskolan Näsby

Centralvägen 67, 718 31 Frövi

Avdelningar

Igelkotten: 0581-834 41

Ekorren: 0581-834 40

Haren: 0581-834 42

Rektor

Sandra Gränsnäs

sandra.gransnas@lindesberg.se

0581-833 49

Senast uppdaterad