Stadsskogen

Förskolans vision. Vi tillsammans - med glädje, trygghet och kunskap för likvärdighet!

Välkommen till förskolan Stadsskogen!

Stadsskogens förskola med fem avdelningar

  • Månen och Solen med barn i åldrarna 1-3.
  • Kometen - en grupp som kan variera över tid men utgångspunkt som en blandgrupp/syskonavdelning.
  • Stjärnan och Jupiter med barn i åldrarna 3-6.

Avdelningarna arbetar nära varandra och vi hjälps alltid åt när det behövs. Vi har ett tillagningskök som lagar våra måltider på plats. Utöver det har vi också mottagningskök till avdelningen Jupiter då den avdelningen är i et hus i anslutning till övriga förskolan. Vår utemiljö är fantastiskt bra och ger möjligheter till variation i leken och upptäckarglädje.

På Stadsskogen finns engagerad personal och en samsyn på uppdraget. Vi erbjuder barnen en varierad undervisning som utgår från läroplanen. Vi jobbar efter ett gemensamt förhållningssätt, ICDP, som all ordinarie personal utbildats i. ICDP är ett hälsofrämjande program med syftet att öka förståelse och respekt gentemot varandra, genom att utveckla lyhördhet och empati.

Vår vision

Vi tillsammans - med glädje, trygghet och kunskap för likvärdighet.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling, PDF Pdf, 1.1 MB.

Kvalitetsrapport läsåret 2022-2023, PDF Pdf, 659.5 kB.

Kontakta förskolan Stadsskogen

Daghemsvägen 4, 711 35 Lindesberg

Avdelningar

Solen: 0581-812 77

Månen: 0581-812 74

Stjärnan: 0581-812 76

Kometen: 0581-812 75

Jupiter: 0581-810 49

Rektor

Piia Dahlberg

piia.dahlberg@lindesberg.se

0581-814 50

Senast uppdaterad