Tallbacken

Förskolans vision. Vi tillsammans - med glädje, trygghet och kunskap för likvärdighet!

Välkommen till förskolan Tallbacken!

Förskolan Tallbacken har 5 avdelningar, två för äldre förskolebarn och tre för yngre förskolebarn. Gården erbjuder en stor utomhusmiljö.

På Tallbacken har vi förmånen att ha ett eget kök där god och näringsrik mat tillagas från grunden. Vi arbetar för att främja en hälsosam livsstil med goda matvanor hos våra barn, därför undviker vi att servera sötsaker.

Arbetssätt och inriktning

Vårt förhållningssätt utgår från allas lika värde.

Vi vill att alla barn ska känna sig trygga och tycka att det är roligt att gå till förskolan. Vi tycker att det är viktigt att vi har ett gott och nära samarbete med vårdnadshavarna. Vi vill att varje barn ska få vara sitt rätta jag varje dag i vår verksamhet.

Vi respekterar varandras olikheter och ser det som en tillgång i vardagen. Vi vill skapa trygghet i barngrupperna med närvarande och tillåtande pedagoger som är nyfikna på barns lärprocesser. Pedagogernas uppgift är att utmana barnen vidare i sitt lärande inom läroplanens alla områden.

Verksamhetens utgångspunkt är att vi i förskolan är det första steget i ett livslångt lärande. All inlärning sker genom lek. Pedagogernas uppgift är att utmana och stötta barnen i sitt lärande. Vi tycker det är viktigt med utevistelse och vi använder oss av närmiljön som finns runt förskolan.

Vårt mål är att barn och vuxna i vår förskola ska få en meningsfull, lustfylld och lärorik vardag.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling, PDF Pdf, 391.1 kB.

Kvalitetsrapport läsåret 2022-2023, PDF Pdf, 633.6 kB.

Vår vision

Vi tillsammans - med glädje, trygghet och kunskap för likvärdighet.

Kontakta förskolan Tallbacken

Enbärsvägen 2, 711 33 Lindesberg

Avdelningar

Bullerbyn: 0581-812 91

Bråkmakargatan: 0581-812 81

Junibacken: 0581-812 92

Lönneberga: 0581-812 97

Saltkråkan: 0581-812 80

Rektor

Susanne Abols

susanne.abols@lindesberg.se

0581-815 12

Senast uppdaterad