Ekbackens skola

Välkommen till Ekbackens skola!

Ekbackens skola är en F-6 skola med drygt 200 elever, belägen i Fellingsbro, ca 3 mil utanför Örebro. På skolan jobbar ca 30 personer fördelade på 3 arbetslag. Skolan har också tillgång till specialpedagog, skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog.

På Ekbackens skola arbetar personal, elever och föräldrar för att förverkliga skolans vision. Vi har alla olika roller med olika ansvar, men alla behövs för att driva och utveckla Ekbackens skola med hög kvalitet.

Tillsammans når vi framgång!

Skolans vision

Tillsammans för trygghet, arbetsfokus och maximal kunskapsutveckling!

Trygghet

Alla elever känner sig trygga under dagen.

Arbetsfokus

Alla elever har arbetsfokus i styrda aktiviteter under dagen.

Maximal kunskapsutveckling

Alla elever utvecklar sin läsförmåga maximalt.

Styrdokument

Plan mot diskriminering och kränkande behandling, PDF Pdf, 336.4 kB.

Kvalitetsrapport läsåret 2022-2023, PDF Pdf, 706 kB.

Kontakta Ekbackens skola

Sparstavägen, 732 71 Fellingsbro.

Arbetslag F-3

0581-833 60

Arbetslag 4-6

0581-833 58

Personalrum

0581-833 55

Raketen

0581-833 66

Storfritids

0581-833 59

Rektor

Sandra Marcusson

sandra.marcusson@lindesberg.se

0581-833 57

Biträdande rektor

linda.alamartin@lindesberg.se

0581-833 96

Senast uppdaterad