Prislistor kommunala huvudmän

Kommunal förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem 2024

Verksamhet

Undervisn./
pedagogisk verksamhet

Läromedel och utrustning

Elev-hälsa

Mål-tider

Lokal-kostnader

Adm. 3%

Avgifter

Bidrag per barn/elev och år

Bidrag per barn/elev och månad

Förskola

     

Förskoleklass

     

Grundskola åk 1-3

     

Grundskola åk 4-6

     

Grundskola åk 7-9

     

Fritidshem

     

Kommunal anpassad grundskola 2024

I ersättningen ingår undervisning, övriga kostnader, lärverktyg, lokaler, elevhälsa, måltider samt administrativa kostnader 3%. Skolskjuts och hemspråk ingår inte i beloppet.

Verksamhet

Ämnen

Ämnesområden

Undervisning

  

Övriga kostnader

  

Lärverktyg

  

Elevhälsa

  

Måltider

  

Lokaler

  

Administration 3%

  
Total prislista  

Kommunal gymnasieskola 2024

Ersättningen består av ett grundbelopp som innefattar kostnadsslagen undervisning, lärverktyg, lokaler, elevhälsa, måltider samt administrativa kostnader (3%). Elevresor, tilläggsbelopp och hemspråk ingår inte i ersättningen.

Avgift för elev antagen på NIU-utbildning tillkommer på beloppet.
Programinriktat individuellt val - priset består av programkostnad + 10 000 kr, max 2 terminer.
Lärlingsutbildning - pris enligt aktuellt programinriktningspris.
Samverkansavtal med Örebro kommun finns.

Program

Övrig kostnad

Måltider

Lokal-kostnad

Kostnad före adm.

Adm. 3%

Total prislista

Barn- och fritidsprogrammet
Pedagogiskt arbete

58 762

5 519

46 045

110 327

3 310

113 637

Bygg- och anläggningsprogrammet
Husbyggnad

85 059

5 519

46 045

136 624

4 099

140 723

El- och energiprogrammet
Elteknik

77 259

5 519

46 045

128 823

3 865

132 688

Ekonomiprogrammet
Ekonomi / juridik

47 288

5 519

46 045

98 853

2 966

101 818

Estetiska programmet
Estetik och media

91 385

5 519

46 045

142 950

4 289

147 239

Estetiska programmet
Musik

95 660

5 519

46 045

147 224

4 417

151 641

Fordons- och transportprogrammet
Personbil

119 744

5 519

46 045

171 309

5 139

176 448

Fordons- och transportprogrammet
Lastbil och mobila maskiner

122 544

5 519

46 045

174 109

5 223

179 332

Fordons- och transportprogrammet
Transport

156 695

5 519

46 045

208 259

6 248

214 507

Introduktionsprogrammet
Språkintroduktion

69 030

5 519

46 045

120 595

3 618

124 213

Introduktionsprogrammet
Yrkesintroduktion

74 010

5 519

46 045

125 575

3 767

129 342

Introduktionsprogrammet
Individuellt alternativ

105 858

5 519

46 045

157 423

4 723

162 145

Naturvetenskapsprogrammet
Naturvetenskap

59 952

5 519

46 045

111 516

3 345

114 862

Naturvetenskapsprogrammet
Naturvetenskap och samhälle

59 952

5 519

46 045

111 516

3 345

114 862

Restaurang och livsmedelsprogrammet
Kök och servering

101 708

5 519

46 045

153 273

4 598

157 871

Samhällsvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskap

54 942

5 519

46 045

106 506

3 195

109 701

Samhällsvetenskapsprogrammet
Medier, information och kommunikation

54 942

5 519

46 045

106 506

3 195

109 701

Samhällsvetenskapsprogrammet
Beteendevetenskap

54 942

5 519

46 045

106 506

3 195

109 701

Teknikprogrammet
Teknikvetenskap

81 897

5 519

46 045

133 462

4 004

137 466

Teknikprogrammet
Informations- och medieteknik

81 897

5 519

46 045

133 462

4 004

137 466

Teknikprogrammet
Design- och produktutveckling

81 897

5 519

46 045

133 462

4 004

137 466

Vård och omsorgsprogrammet

72 820

5 519

46 045

124 385

3 732

128 116

Kommunal anpassad gymnasieskola 2024

I ersättningen ingår undervisning, övriga kostnader, lärverktyg, lokaler, elevhälsa, måltider samt administrativa kostnader 3%. Skolskjuts och hemspråk ingår inte i beloppet.

Verksamhet

Individuellt program

Fordonsvård och godshantering

Hotell, restaurang och bageri

Hälsa, vård och omsorg

Samhälle, natur och språk

Undervisning

588 500

319 280

319 280

319 280

319 280

Övriga kostnader

65 260

65 260

65 260

65 260

65 260

Lärverktyg

10 750

7 040

7 040

10 750

10 750

Elevhälsa

4 010

4 010

4 010

4 010

4 010

Måltider

11 038

11 038

11 038

11 038

11 038

Lokaler

51 217

53 270

53 270

51 217

51 217

Adm. 3%

21 923

13 797

13 797

13 847

13 847

Total prislista

752 698

473 694

473 694

475 401

475 401

Idrottsprofil 2024

Priserna har bestämts i enlighet med rekommendationen från Sveriges Kommuner och Regioner i samråd med Riksidrottsförbundet, och justeras med skolindex varje år.

Judogymnasiet har riksintag vid Lindeskolan och Lindesbergs kommun får ett bidrag från Svenska Judoförbundet. Det medför att hemkommunen inte betalar för idrottsprofil judogymnasiet.

Inriktning

Per helår

Per termin

Individuell idrott

20 468

10 324

Lagidrott

17 056

8 528

Senast uppdaterad