Behörighetskrav tandsköterskeutbildning

Utbildningsbakgrund

Behörighet §1 Grundläggande behörighet att antas till utbildningen har den som:

  1. har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
  2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1
  3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
  4. genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskapskrav

Lägst betyg E i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p. Alternativt lägst betyg G/3 från motsvarande kurs i äldre kursform.

Urval

Betyg som styrker Grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper.

Yrkeserfarenhet

All form av tidigare yrkeserfarenhet är meriterande.

Senast uppdaterad