Tandsköterskeutbildning (Yh)

Som tandsköterska har du en central roll i tandvårds­teamet som innebär att du ständigt möter nya människor i nya situationer.

Yrkeshögskola (Yh)

Tandsköterskeutbildningen är en yrkeshögskoleutbildning. Yh-myndigheten ansvarar för eftergymnasiala utbildningar som ger skräddarsydd och efterfrågad kompetens och därmed gör det lättare att få arbete. Yh bygger på mycket nära samarbete mellan arbetslivet och utbildningsanordnaren.

Utbildningens övergripande mål

Efter genomgången utbildning skall du kunna arbeta som tandsköterska i vårdteam på tandvårdsklinik.

Utbildningen ger dig kunskaper om tandvårdsklinikens administration, hygien-, miljö- och kvalitetsarbete samt kunskaper om förebyggande och behandlande tandvård.

Om utbildningen‌

Studieform
Distans. Närträffar och föreläsningar i Lindesberg.

Studietakt
100%

Omfattning
325 Yh-poäng

Utbildningens längd
65 veckor

OBS! Ansökan till Tandsköterskeutbildningen är stängd

Utbildningen börjar
14 augusti 2023

Behörighetskrav

Vanliga frågor och svar om utbildningen

Studieuppehåll Yh, PDF Pdf, 728.6 kB.

Kontakt

Nina Sundberg

0581-816 14

nina.sundberg@lindesberg.se

Studie- och yrkesvägledare. Koordinator Vård- och omsorgscollege.

Erika Gruvald

0581-816 09

erika.gruvald@lindesberg.se

Yrkeslärare, utbildningsledare, YH tandsköterska

Lena Varvne

0581-816 05

lena.varvne@lindesberg.se

Rektor

Senast uppdaterad