Vanliga frågor och svar om tandsköterske-utbildningen

Vi sammanställt de vanligaste frågorna om utbildningen med tillhörande svar.

Hur många sökande brukar utbildningen ha?

Sökstatistiken för utbildningen under de tolv år som utbildningen getts ser ut så här

 • 2008 85 sökande
 • 2009 85 sökande
 • 2011 167 sökande
 • 2012 325 sökande
 • 2014 153 sökande
 • 2015 322 sökande
 • 2017 189 sökande
 • 2018 93 sökande
 • 2020 81 sökande
 • 2022 155 sökande
 • 2023 94 sökande

Hur många platser har utbildningen?

Utbildningen har 20 utbildningsplatser.

Vilka arbetsuppgifter har en Tandsköterska?

Att arbeta som Tandsköterska är ett varierat arbete i ett högt tempo. Som tandsköterska ska du förbereda behandlingsrummet inför varje behandling, städa av behandlingsrummet efter varje avslutad behandling. Du kommer att förbereda patienten inför behandlingen och exempelvis lägga anestesi. Du ska se till att allt material som kommer att behövas under varje behandling finns tillgängligt i behandlingsrummet.

Du kommer att assistera Tandläkaren i dennes arbete. Du kommer att arbeta i sterilen med rengöring av instrument, i receptionen med tidsbokning, telefonsamtal och betalning av behandlingar. Du kommer även att kunna arbeta med egna patienter, arbeta med information till skolklasser, föräldragrupper.

Vilka egenskaper är bra att ha om man vill arbeta som tandsköterska?

Du måste tycka om att arbeta med människor. I yrket kommer du att möta alla åldrar. Du måste kunna samarbeta med andra, vara flexibel, lyhörd och ödmjuk. Du måste ha en god fysik då arbetet som Tandsköterska är påfrestande för nacke, axlar och rygg. Du ska tycka om att arbeta i ett högt tempo. Du får inte ha anlag för någon form av allergi.

Är det svårt att komma in på utbildningen?

Sedan utbildningens start har vi haft 4–18 sökande per utbildningsplats. Det är konkurrens om de utbildningsplatser vi förfogar över. Det är inte ovanligt att man får söka både två och tre gånger innan man kommer in på utbildningen.

Är jag garanterad en plats om jag skickar in ansökan snabbt?

Ingen är garanterad en plats. Efter sista ansökningsdag kommer alla inkomna ansökningar att prövas mot den Grundläggande behörighet som gäller för YH-utbildning och mot den särskild behörighet som gäller för Tandsköterskeutbildning.

Hur går urvalet till?

När sista ansökningsdag har passerat kommer samtliga inkomna ansökningar att prövas mot Yrkeshögskolans Grundläggande behörighet och utbildningens Särskilda behörighet. Det är av yttersta vikt att du i din ansökan har skickat med betyg som styrker din Grundläggande behörighet och din särskilda behörighet.

Vi som utbildningsanordnare kommer att pröva den dokumentation av betyg som du har bifogat din ansökan mot den Grundläggande behörighet som styr Yrkeshögskoleutbildningen. Det vill säga:

Behörighet §1 Grundläggande behörighet att antas till utbildningen har den som:

 1. Har avlagt en Gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättning att tillgodogöra sig utbildningen.

Vi kommer vidare att pröva om du uppfyller den särskilda behörigheten i form av lägst betyget E i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, alternativt att du har en motsvarande kurs från äldre kursform.

Utöver detta är alla form av arbetslivserfarenhet meriterande, under förutsättning att den är bifogad i ansökan och att den är styrkt med dokument från arbetsgivaren. I arbetsgivarens dokumentation skall det tydligt framgå vad du arbeta som, under vilken tidsperiod och i vilken omfattning (heltid, halvtid, timanställning där antalet timmar framgår).

Vilka ämnen kommer jag att läsa under utbildningen?

Utbildningen består av elva teori kurser och tre LIA (Lärande i arbetslivet) kurser.

De teoretiska kurserna är följande:

 • Administration och organisation 30 YH poäng.
 • Anatomi, Anestesi och Farmakologi 20 YH poäng.
 • Material och Miljö 20 YH poäng.
 • Odontologi 1 35 YH poäng.
 • Odontologi 2 30 YH poäng.
 • Oral Hälsa 1 30 YH poäng.
 • Oral hälsa 25 YH poäng.
 • Vårdhygien och smittskydd 25 YH poäng.
 • Munhålans och tändernas anatomi 10 YH poäng.
 • Teamtandvård 10 YH poäng.
 • Examensarbete 10 YH poäng.

Varje termin kommer du att gå ut i LIA (Lärande i arbetslivet) Du kommer då att i praktiken få möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper. LIA gör du på en Folktandvårdsklinik eller hos en Privatpraktiserande tandläkare. Under dina LIA veckor följer du din handledares schema:

 • LIA 1 15 YH poäng tre veckors LIA på en klinik.
 • LIA 2 25 YH poäng fem veckors LIA på en klinik.
 • LIA 3 40 YH poäng åtta veckors LIA på en klinik.

Du gör LIA 1 under utbildningens första termin, LIA 2 under utbildningens andra termin och slutligen LIA 3 under utbildningen tredje och sista termin.

För att kunna bli anställd som Tandsköterska ska du ha lägst betyget G i samtliga teoretiska och LIA kurser.

Är Tandsköterskeutbildningen svår att klara av?

Utbildningen är inte omöjlig att genomföra. När man går in i utbildningen måste man gå in med inställningen att utbildningen till övervägande del är en naturvetenskaplig utbildning. Det innebär att du som studerande måste läsa in fakta och lära dig den och få den att sitta kvar.

Utbildningen är på distans kan jag jobba heltid vid sidan av mina studier?

Distans är den pedagogiska form som vi har valt för utbildningen. Utbildningen är på heltid vilket är att jämställa med att arbeta på heltid. Du måste varje vecka ha tid att studera 40 timmar per vecka fördelat på måndag till fredag.

Att läsa på distans kräver enormt mycket av dig som studerande. Du måste ha självdisciplin, vana av att ta ansvar, du måste lägga ner en hög arbetsinsats varje vecka och du måste vara aktiv och engagerad i utbildningen.

Att kombinera utbildningen med ett heltidsarbete är inte möjligt.

Vad kostar utbildningen?

Utbildningen i form av undervisning, metodövningar, seminarier är kostnadsfri. Det som kostar är ditt eget uppehälle under utbildningstiden, kurslitteratur, resor till och från Lindesberg, eventuella övernattningar i Lindesberg, eventuell pendling till LIA plats (om du inte kan gå eller cykla), eventuell kostnad för att skriva tentamen på din hemort.

För att finansiera ditt uppehälle under studietiden dvs de veckor som utbildningen bedrivs. Kan du söka studiemedel från CSN.

Gå gärna in på csn.se Länk till annan webbplats. och läsa på vad Studiemedel är i form av bidrag och lån, tilläggsbidrag för barn m.m.

Hur ofta ska jag åka till Lindesberg?

Varje termin kommer vi att ha 12-15 närträffsdagar i Lindesberg. Dessa är förlagda fem-tre i följd. Det kan tillkomma eller försvinna någon dag beroende på tillgång på föreläsare och lokaler.

Måste jag komma på närträffsdagarna i Lindesberg?

Vi som utbildningsanordnare förutsätter och utgår ifrån att du kommer på och är aktiv på alla närträffar. Närträffarna består av föreläsningar, seminarier, metodövningar, tentamen, basgruppsarbete. Om du inte närvarar kommer utbildningen att bli svår att genomföra.

Var kan jag bo under närträffsdagarna?

Genom åren har de allra flesta av våra studerande som inte kan dagpendla till oss valt att bo på Lindesbergs Stadshotells vandrarhemsdel eller hos Lindesbergs hotell och stugby. Den sistnämnda ligger granne med Mas­ugnen där utbildningen bedrivs. Boendet bokas av dig och bekostas av dig.

Är det många tentor i utbildningen?

Utbildningen kommer att ha tre tentamenstillfällen. Dessa skrivs på Masugnen alternativt om möjlighet finns på ditt lokala lärcentrum i din hemkommun. I många kommuner har man inte möjlighet att ta emot tentamen på hemmaplan. Om din hemkommun inte har den möjligheten hänvisas du till att skriva på Masugnen.

Om din hemkommun har möjlighet kan en tentamen medföra en kostnad på 300-500 kronor per tentamenstillfälle. Denna kostnad betalas av dig.

Om jag har läst Tandsköterskeutbildningen och senare vill utbilda mig till Tandhygienist, kan jag då korta ner Tandhygienistutbildningen?

Utbildningarna är på olika nivåer. Tandsköterskeutbildningen är en Yrkeshögskoleutbildning som regleras av den utbildningens Grundläggande och särskilda behörighet.

Tandhygienistutbildningen är Universitetsutbildning som regleras av högskoleförordningen grundläggande och särskilda behörighet.

Detta innebär att du inte kan tillgodoräkna dig kurser från Tandsköterskeutbildningen i Tandhygienistutbildningen.

De kunskaper som du har med dig från den första utbildningen kommer du att ha nytta av i den kommande.

Det är även viktigt att tänka på att Tandhygienistutbildningen har särskild behörighet i form av lägst betyget E i kurserna Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b och en av kurserna Matematik 2a/b/c.

Det kan vara så att du måste komplettera med någon/några av ovanstående kurser för att bli behörig till Tandhygienistprogrammet.

Hur vet jag att min ansökan har kommit fram?

När din ansökan har kommit oss tillhanda och blivit diarieförd kommer du att få ett brev där vi bekräftar att vi har tagit emot din ansökan. Detta brev skickas med vanligpost till den ansökan som du har uppgett i ansökan. Bekräftelsebrevet skickas med B-post, vilket medför att det tar ett antal dagar innan det når dig.

När får jag reda på om jag har kommit in på utbildningen?

Om du söker en utbildningsomgång som börjar i augusti. Då kommer du att få ett Antagningsbesked i början av juni. I det antagningsbeskedet framgår om du är Antagen eller om du är Reserv. Om du är antagen kommer du att få tio dagar på dig att tacka Ja eller Nej till din utbildnings­plats.

Om du tackar Ja kommer vi efter det att förse dig med mer infor­mation om utbildningen.

Om du är reserv kommer du att få ett reserv­nummer.

Vi kommer sedan att kontakta reserverna i tur och ordning under förut­sättning att reservplatser uppstår, Tänk på att reservantagningen pågår till fredagen innan utbildningen startar. Du kan alltså bli erbjuden en plats med kort varsel.

Om du söker en utbildningsomgång som börjar i januari kommer di att få ett antagningsbesked i november.

Senast uppdaterad