Nyanländ i Lindesbergs kommun

Vi erbjuder rådgivning och stöd för dig som är nyanländ i Lindesbergs kommun.

Rådgivning och stöd kan handla om exempelvis:

  • hälsa
  • bostadsfrågor
  • frågor om försörjningsstöd.

Medborgarservice på biblioteket

Arbetsmarknadsenheten bemannar medborgarservice två dagar i veckan. Verksamheten finns på biblioteket i Lindesberg och är öppet måndagar och torsdagar.

Samverkan med andra organisationer och myndigheter

I arbetet med dig som nyanländ samverkar vi med:

  • Länsstyrelsen
  • Arbetsförmedlingen
  • försörjningsstöd
  • Migrationsverket.

Vi arbetar även med bokade besök och rådgivning via telefon vid behov.

Ansvar för ditt boende

Om du som nyanländ har avvisats från Migrationsverket till kommunen har vi ansvar för ditt boende. Det gäller även du som är nyanländ och själv valt att flytta till Lindesbergs kommun.

Frågor med anledning av kriget i Ukraina

Om du har frågor kring flyktingmottagande med anlening av kriget i Ukraina kan du hitta svar på vår sida Information med anledning av kriget i Ukraina.

Senast uppdaterad