Avfall

Avfall är inte bara det som blir över, avfall är också en värdefull resurs som alltmer tas tillvara.

Mycket av det avfall som uppstår kan återvinnas för att skapa energi och nya produkter. På så vis kan vi vara mer sparsamma med naturens tillgångar och bidra till en hållbar utveckling.

Ansvar som företagare

Som företagare ansvarar du för att ditt avfall tas om hand om på rätt sätt. Målet är att i så hög grad som möjligt ta tillvara på de resurser som finns i avfall och att skilja ut farliga ämnen som ska tas omhand separat. Det farliga avfallet får inte hamna i soppåsen eller i avloppet, lämna in det på våra återvinningscentraler istället.

Återvinningscentraler i kommunen

Rapportera uppgifter om farligt avfall

Du som företagare ska anteckna uppgifter om farligt avfall. Du ska även rapportera in uppgifterna till ett avfallsregister hos Naturvårdsverket. Du kan läsa mer om vilka uppgifter som ska redovisas på Naturvårdsverkets webbplats.

Rapportera till avfallsregistret på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad