Bli leverantör till kommunen

Välkommen att göra affärer med oss.

Offentlig upphandling

Vid alla inköp som överstiger direktupphandlingsgränsen på 615 312 kr måste Lindesbergs kommun göra en offentlig upphandling. Vi annonserar ut varor och tjänster via en databas. Där finns också förfrågnings­underlag som beskriver vad vi ska köpa och vilka krav som ska uppfyllas.

Vår ambition är att så många företag som möjligt ska kunna vara med och lämna anbud i de upphandlingar vi annonserar.

Se vilka varor och tjänster som finns annonserade på opic.com Länk till annan webbplats.

För att bli leverantör måste du vara med och lämna anbud, men hur?

Att samverka och göra affärer med offentlig sektor kan innebära stora möjligheter för dig som är företagare. För att delta i en offentlig upphandling behöver du känna till hur det fungerar.

Du lämnar anbud elektroniskt via kommunens system TendSign. När du har loggat in anges det tydligt vilka krav som ska uppfyllas för att delta i upphandlingen. All kommunikation kring upphandlingen sker via Frågor och svar i systemet.

För dig som anbudslämnare är det kostnadsfritt att ansluta sig till ett grundkonto hos Visma TendSign. I den här filmen visas hur du lämnar anbud via Visma Tendsign.

Tips till dig som lämnar anbud

Att lämna anbud är enklare än vad man kan tro. Nedan ger vi dig tips om vad du bör tänka extra på.

Börja i tid

Vi behöver ofta säkerställa våra affärer genom krav på certifieringar, intyg och andra uppgifter som kan ta tid att samla in. Det är därför bra att du läser igenom vad som krävs i god tid innan sista anbudsdag.

Krav och villkor

Det är viktigt att du kan leva upp till angivna ”ska-krav” och att du accepterar de angivna avtalsvillkoren. Om du anser att kraven är otydliga eller motsägelsefulla så kan du hjälpa till att göra affären bättre genom att ställa en fråga till oss.

Ställ frågor och begär förtydliganden

Det är viktigt att du läser igenom och förstår samtliga krav och förutsättningar i upphandlingsdokumentet. I de fall något är oklart eller otydligt ställer du dina frågor direkt till oss i upphandlingsverktyget Visma TendSign Länk till annan webbplats. via funktionen Frågor & Svar.

Komplett anbud

Kravet på likabehandling i lagen begränsar våra möjligheter att begära in förtydliganden och kompletteringar efter anbudstidens utgång. Det är därför viktigt att all information och all efterfrågad dokumentation finns i ert anbud vid inlämnandet.

Länkar

Fakturera Lindesbergs kommun

Om upphandling på Konkurrensverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Upphandlingsmyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Lagen om offentlig upphandling på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Om du har frågor om upphandling kontakta upphandlare på

upphandling@lindesberg.se

Senast uppdaterad