Kommunstyrelse- förvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen utför uppdrag åt kommunstyrelsen och utgör samtidigt kommunens ledning.

Här finns personalenheten med övergripande ansvar för personalfrågorna såsom förhandlingar med fackliga företrädare, lönekontor med mera.

Till kommunstyrelseförvaltningen hör också ekonomienheten med ansvar för finansförvaltning, pensionsförvaltning och övergripande ekonomiskt ansvar.

IT-enheten ansvarar för strategiska frågor, stöd och drift gällande IT-verksamhet.

Kanslienheten ansvarar för kommunens administration, tjänstemanna­service till den politiska ledningen, arkivet och har ett övergripande ansvar för samordning av kommunikation och webb. Till kanslienheten hör också samordning av finskt förvaltningsområde.

På kommunstyrelseförvaltningen finns också kommunstrateg och en måltidsenhet som ansvarar för måltider inom förskola, grundskola och äldreomsorg.

Kommundirektör

Henrik Arenvang

henrik.arenvang@lindesberg.se

0581-810 34

Personalchef

Carina Fyrpihl

carina.fyrpihl@lindesberg.se

0581-810 20

Ekonomichef

Anette Persson

anette.persson@lindesberg.se

0581-810 32

IT-chef

Andreas Ericsson

andreas.ericsson@lindesberg.se

0581-810 91

Senast uppdaterad