Befolkning och arbetslöshet

Vi har haft en negativ befolkningsförändring på grund av ett negativt födelseöverskott och att färre flyttar in i kommunen än ut.

Befolkningsutveckling

I Lindesbergs kommun har vi haft en negativ befolkningsförändring (-166) på grund av ett negativt födelseöverskott (-84), det har dött fler än det fötts, samt färre som flyttar in i kommunen än ut från den (-101). Tidigare har effekterna av flyttnettot och födelseöverskott dämpats av ett positivt invandringsnetto men 2022 har den trenden vänt (-12).

Födelseöverskott

Födelseöverskottet var under perioden januari 2016 till december 2019 i kommunen i genomsnitt minus en person per månad. Under Coronapandemin så har födelseöverskottet minskat och 2021 så var det ett snitt på minus tre personer i födelseöverskott. Den negativa trenden ökar och under 2022 är snittet minus sju personer. Det är framför allt färre som föds men också fler som dör vilket kan bero på att kategorin individer 80+ ökat i antal.

Flyttöverskott

Flyttöverskottet (samtliga inrikes in- och utflyttningar) har varit negativt i Lindesbergs kommun under 2022 med ett netto på -101 personer. Den positiva trenden under pandemin (2020–2021) med ett flyttöverskott med i snitt är tre personer per månad är därmed bruten. En möjlig orsak skulle kunna återgången från distansarbete för såväl arbetsplatser som universitet och högskolor. En liknande trend återfinns i de övriga kommunerna i norra Örebro län.

Invandringsöverskott

Invandringsöverskottet (samtliga in- och utvandringar) har varit högt även i kommunen fram till 2016 för att sedan minska. Under perioden 2016–2019 så har invandringsöverskottet legat på ett snitt med 35 personer per månad för att minskat till tre personer per månad i snitt under perioden 2020–2021. Under 2022 vände trenden till att bli negativ med ett netto på -12 personer. Antalet invandringar har fortsatt minskat och antalet utvandringar är åter på liknande nivå som innan pandemin.

Befolkningsutveckling under 2020-2022

202220212020
Födda200238219
Döda284275252
Födelsenetto-84-37-33
Inflyttade1 0761 0551 245
Utflyttade1 1771 1331 178
Flyttnetto-101-7867
Folkmängd23 43523 60123 658
Folkökning-166-5770

Andel av respektive befolkningskategori är en viktig faktor att titta på för att skapa en bild av behovet av välfärd framöver men också för att fastställa den demografiska försörjningskvoten. Det vill säga hur många fler varje person i åldern 20–64 år i genomsnitt behöver försörja förutom sig själv.

I Lindesbergs kommun ligger försörjningskvoten på 0,92 och den i länet 0,81. Försörjningskvoten har ökat stadigt under de senaste åren i takt med att kategorin 80+ år har ökat. Under 2022 har en minskning skett i kategorierna barn och unga samt personer i arbetsför ålder. En konsekvens av den demografiska förändringen är att efterfrågan på insatser för äldre väntas öka medan de som ska utföra insatserna väntas minska. Det påverkar även kommunens ekonomi när färre ska försörja fler.

Arbetsmarknad

Andelen arbetslösa (16–64 år) i Örebro län var 7,1 % i december och det har varit en nedåtgående trend de senaste två åren. Liknande trend har synts i riket som helhet men den totala arbetslösheten är något lägre (6,6 %).

Diagrammet nedan visar arbetslösheten i Lindesbergs kommun som är lägre än länets snitt och marginellt högre än riket. Minskningen i arbetslösheten i Lindesberg kommun gäller både män och kvinnor. Arbetslösheten för utrikesfödda är fortsatt högre än totalen i Lindesbergs kommun (19,0 %). Det är högre än riket (16,6 %) men lägre än länet (20,4 %).

Långtidsarbetslöshet

Långtidsarbetslösheten har minskat i alla kategorier både jämfört med 2021 och med delåret 2022. Antalet nyinskrivna på arbetsförmedlingen har ökat jämfört med delåret vilket tyder på ett trendbrott då vi såg en minskning fram till dess.

Antalet lediga jobb har ökat kraftigt under samma period men det är färre arbetssökande som fått jobb. Det kan tyda på att kompetensen hos de arbetssökande inte stämmer med arbetsmarknadens behov eller att fler arbetslösa går till andra sysselsättningar.

Minskningen av långtidsarbetslösa kan höra samman med Arbetsmarknadsenhetens arbete med stegförflyttningar för de som står längst från arbetsmarknaden. Det erbjuds också fler insatser av den statliga arbetsmarknadspolitiken.

För utrikesfödda är minskningen av långtidsarbetslösheten ännu högre än totalt. Ett arbete har påbörjats med ett mer strategiskt arbete kopplat till de lokala arbetsgivare som finns i kommunen samt AKA-projektet, aktivitetsbaserad arbetsförmågebedömning för språksvaga.

Långtidsarbetslöshet i Lindesbergs kommun
Tid för arbetslöshet2022-122021-12Differens
Utan arbete i mer än 6 månader404538-24,9%
Utan arbete i mer än 12 månader293374-21,7%
Utan arbete i mer än 24 månader166209-20,6%

Arbetslösheten för unga 18–24 år i Lindesbergs kommun är fortsatt högre (7,5 %) än den totala arbetslösheten men följer samma nedåtgående trend. Gapet mellan unga män och kvinnors arbetslöshet är fortsatt stort. Diagrammet nedan visar statistik avseende Lindesbergs kommun. I Riket är ungdomsarbetslösheten 8,1 %. Arbetslösheten för utrikesfödda ungdomar är högre än totala snittet (18,1 %) men den har minskat.

Senast uppdaterad