Utveckling över tid

Den negativa befolkningsutvecklingen har fortsatt. Lindesbergs kommun befolkning minskade under 2022 med 166 personer vilket är fler än förra året då minskningen var 57 personer.

Antalet tillsvidareanställda fortsätter att öka liksom andelen som arbetar heltid. Av kommunens tillsvidareanställda innehar 80 procent heltid och 20 procent deltid. Rekryteringsbehovet är fortsatt högt och kommunen arbetar på flera plan för att attrahera nya medarbetare och säkerställa olika slags kompetens inför framtiden. Sjukfrånvaron är fortsatt på en högre nivå än innan pandemin även om vi börjar se en nedåtgående trend.

Koncernens utveckling över tid

Koncernens verksamheters utveckling under åren 2018-2022

Koncernen

2022

2021

2020

2019

2018

Verksamhetens intäkter (Mnkr)

820,9

710,4

629,3

661,6

701,4

Verksamhetens kostnader (Mnkr)

2 210,0

2 087,0

1 469,5

1 978,4

1 727,5

Årets resultat (Mnkr)

117,9

63,8

56,4

1,7

108,5

Soliditet (%)

26,8

25,0

24,0

24,7

24,3

Soliditet inklusive pensionsförpliktelser (%)

15,2

12,3

10,7

9,8

9,5

Nettoinvesteringar (Mnkr)

197,0

289,6

382,8

358,3

630,7

Självfinansieringsgrad (ggr)


0,9

0,5

0,4

0,5

Långfristig låneskuld (Mnkr)

2 251,3

2 250,0

2 210,4

1 982,3

1 842,0

Investeringar/invånare (kr)

8 406

12 271

16 181

15 190

26 752

Antalet anställda i kommunala bolagen

98

103

106

103


Frisknärvaro bolagen (%)


98

96,69

96,69Kommunens utveckling över tid

Kommunens verksamheters utveckling under åren 2018-2022

Kommunen

2022

2021

2020

2019

2018

Antal invånare

23 435

23 601

23 658

23 588

23 575

Antalet anställda

1 916

1 909

1 886

1 845

1 786

Sjukfrånvaro kommunen

7,22

6,65

6,84

6,4

5,2

Kommunal skattesats (kr)

22,30

22,30

22,30

22,30

22,30

Verksamhetens intäkter (Mnkr)

367,3

336,3

330,3

351,3

368,2

Verksamhetens kostnader (Mnkr)

1 930,2

1 902,3

1 805,9

1 803,7

1 767,2

Årets resultat (Mnkr)

97,5

23,9

66,9

34,5

48,7

Skatteintäkter och generella statsbidrag

1 683,8

1 609,2

1 551,4

1 501,6

1 461,1

Soliditet inklusive pensionsförpliktelser (%)

32,93

26,12

23,42

18,38

14,01

Nettoinvesteringar (Mnkr)

105,8

78,2

50,4

54,4

82,3

Självfinansieringsgrad (ggr)

0,6

0,1

2,2

1,3

1,0

Långfristig låneskuld (Mnkr)

14,0

12,7

13,0

9,6

12,8

Senast uppdaterad