Kungörelse, Samrådsunderlag inför tillståndsansökan Lindesberg avloppsreningsverk

Diarienummer: TKN 2023/318-5

Datum för samråd: 17 juli - 13 augusti

Samhällsbyggnad Bergslagen, VA-avdelningen, planerar att söka nytt tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt verksamhet vid Lindesberg avloppsreningsverk, Köpingsvägen 20, Lindesberg i Lindesbergs kommun.

Lindesberg avloppsreningsverk byggdes ut till sin nuvarande utformning på 1970-talet och belastas till huvuddelen med avloppsvatten från hushållen i Lindesbergs tätort, Gusselby, Guldsmedshyttan, Storå och Stråssa. Recipient är Dalkarlshytteån. Befintligt avloppsreningsverk planeras nu att byggas om och ut. Anläggningen kommer att bestå av mekanisk-, kemisk- och biologisk rening, kompletterande steg för rening av kväve samt anläggning för mottagning och rötning av avloppsslam. Avloppsreningsverket dimensioneras för 17 000 personekvivalenter (pe).

Lindesberg avloppsreningsverk medför miljöpåverkan främst genom utsläpp till vatten, samt utsläpp till luft och buller.

Samrådshandlingar finns tillgängliga på Lindesbergs kommuns hemsida www.lindesberg.se Länk till annan webbplats..

Samrådsunderlag utökat Pdf, 623.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Övergripande planritning Pdf, 411 kB, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor eller vill veta mer kontakta Hanna Persson på tel. 0587-55 00 08 eller e-post hanna.persson@sb-bergslagen.se.

Synpunkter ska ha inkommit senast 13 augusti 2023 via e-post till tekniska@sb-bergslagen.se, eller via post till adress:

Samhällsbyggnad Bergslagen, VA-avdelningen

Att: Hanna Persson

Box 144

713 23 NORA

Var noga med att märka brev eller e-post med ”Lindesberg avloppsreningsverk”. Synpunkterna kommer därefter redovisas till Länsstyrelsen i en samrådsredogörelse.

Senast uppdaterad