16 miljoner till fiberutbyggnad

Statliga Post- och Telestyrelsen (PTS) fördelar årligen ut stöd till fiberutbyggnad i Sveriges kommuner. Stödet söks av aktörer som sedan använder det ekonomiska stödet för att bygga ut fiber inom de områden som kommunerna har prioriterat. I Örebro län har totalt 78 229 164 kr fördelats ut på länets 11 kommuner och 6 aktörer. Lindesbergs kommun får, via Open Infra som har sökt medlen, totalt 16 475 881 kr. Det är näst största stödet som delas ut till en kommun i Örebro Län.

Stödet innebär att Open Infra kommer kunna leverera fiberanslutningar till 523 stödberättigade byggnader inom Lindesbergs kommun. Det innebär att vissa områden kommer få ett erbjudande av Open Infra om att ansluta sig till fibernätet. Även andra byggnader i närområde kan komma att innefattas.

Eftersom fiberutbyggnaden i Sverige sker på marknadsmässiga grunder är de företag som arbetar med bredbandsanslutningar beroende av att det finns intresse i de områden som de sökt medel för.

Efter en byggnad anslutit sig till fibernätet beställs fibertjänster av ett urval av företag som erbjuder tjänster på det aktuella fibernätet.

Lindesbergs kommuns roll i fiberutbyggnaden

Lindesbergs kommun arbetar tillsammans med den regionala bredbandssamordnaren och Post- och Telestyrelsen samt olika aktörer gällande vilka områden som skulle kunna vara aktuella. Det betyder att kommunen kan ha en dialog med aktörer men att det är upp till dem att se en marknadsmässig grund till utbyggnad och som söker stöd för den utbyggnaden.

Kontakt
Martina Björck, Bredbandssamordnare
martina.bjorck@lindesberg.se


Senast uppdaterad