Nu förbereder vi för nya tomter i Torphyttan

En åker i Torphyttan.

Nu börjar arbetet med att förbereda för nya tomter i Torphyttan. Tomterna beräknas komma ut till försäljning 2024.

En ny detaljplan för ett nytt bostadsområde och en ny förskola i Torphyttan har tagits fram. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige under 2020.

Efter projekteringen är vi nu i fasen med att upphandla en entreprenör som ska genomföra arbetet.

Vi ser till att infrastrukturen finns på plats genom att:

  • Bygga ut ledningsnätet för vatten, avlopp och dagvatten.
  • Förnya befintliga vägar och bygga nya förbindelsevägar.
  • Samordna el- och fiberutbyggnad.

Tomterna kommer ut till försäljning när byggnationen är i slutfasen, beräknat 2024.

Information om detaljplan för Lindesby 1:13

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

Telefontider och telefonnummer

Akuta ärenden

Mejla

servicecenter@sb-bergslagen.se

Text

Senast uppdaterad