Nu påbörjas en kulturmiljöinventering i kommunen

Vy över Fellingsbro kyrkogård. Taget uppifrån kyrktornet..

Lindesbergs kommun har ett kulturarv som är unikt för Sverige och ett stort utbud av miljöer som berättar om kommunens historia och utveckling. Nu påbörjas en inventering av kommunens kulturmiljöer.

En del i arbetet med Lindesbergs kommuns kulturmiljöprogram har varit att identifiera kommunens kulturmiljöer med hjälp av invånarna och tjänstepersoner. Nu är det dags för bebyggelseantikvarier från företaget WSP att ge sig ut i fält för att inventera, dokumentera och värdera bebyggelse och miljöer i kommunen.

Kända kulturmiljöer i Lindesbergs kommun är bland annat Stripa gruvområde och Siggebohyttans bergsmansgård. Kanske inte lika välkända men minst lika spännande är Kungsvägen i Fellingsbro, Lucifers kyrka, bymiljöer som Ramsberg och arkitektoniskt särpräglade hus från industrialiseringens barndom inne i centralorterna. Exempellistan kan göras lång.

- Oftast tänker vi på de avtryck som människor gjort historiskt, men historiska avtryck skapas även av oss som lever i Lindesbergs kommun idag. Nya byggnader och miljöer kommer en dag att vara det som byggdes för länge sedan och länkas till historien, därför är nyare miljöer också viktiga i inventeringen, säger Helena Randefelt, projektledare för Kulturmiljöprogrammet.

Ett antal områden och miljöer är utpekade för inventeringen. Miljöerna som har valts ut är representativa för kommunens landskap och historia och representerar viktiga aspekter av kommunens identitet. Inventeringen ringar in och beskriver särskilt värdefulla områden och byggnader vilket blir ett underlag för det kommande arbetet med ett kulturmiljöprogram.

- Det finns många anledningar till att det ser ut som det gör i vår kommuns olika delar. Det redan byggda berättar saker för oss! Detta måste vi som kommun ha bra koll på när platser eller hus föreslås förändras och samhället utvecklas, säger stadsarkitekt Sara Hallström.

Inventeringen kommer att ske i etapper under hösten 2023. Etapp 1 pågår 12–14 september 2023.

Mer information om kulturmiljöprogrammet, inventeringen och tidsplanen för inventeringsarbetet Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad