Nya regler för valborgsmässoelden

Valborgsmässoeld.

​Från 1 januari 2024 behöver du söka dispens från kommunen om du vill anordna ett offentligt valborgsmässofirande med valborgsmässoeld.

Enligt ett nytt avfallsdirektiv från EU behöver du ansöka om dispens från kommunen om du vill arrangera ett valborgsmässofirande med brasa. Den nya lagstiftningen gäller från 1 januari 2024.

Så här söker du dispens för att elda på valborg

Din ansökan ska innehålla följande information:

  1. Kontaktuppgifter på den som söker dispens.
  2. Adress och plats för där du ska elda.
  3. Dag och tidpunkt du ska elda (starttid och sluttid).
  4. Hur mycket avfall och vilken typ av avfall som ska eldas.
  5. Vilka säkerhetsåtgärder som kommer genomföras för att skydda miljön och människors hälsa.

Du skickar din ansökan via e-post till samhallsbyggnad@lindesberg.se

Det här behöver du också tänka på

Mer information om att elda utomhus

Senast uppdaterad