Anslagstavla

Välkommen till Lindesberg kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du justerade protokoll och föreskrifter från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt våra nämnder.

Du kan läsa protokollen som anslagits här eller gå in på sidan Möten och protokoll.

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan besluten överklagas. Längst ner på sidan finns information om hur du överklagar beslut genom laglighetsprövning.

Vissa personuppgifter eller vissa handlingar publiceras inte på lindesberg.se med anledning av dataskyddsförordningen eller sekretesslagstiftningen. Önskar du ta del allmänna offentliga handlingar så är du alltid välkommen att kontakta oss.

 • 2019-12-12

  Socialnämnden 12 december 2019 § 123

  Socialnämnden, Jessica Brogren sekreterare

  Protokoll som justerats 12 december 2019 (sekretess)Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 12 december 2019 till och med 4 januari 2020 .
 • 2019-12-12

  Kommunfullmäktige, 10 december 2019

  Kommunfullmäktige, Anna Lundström

  Protokoll som justeratsPDF 12 decemberBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 13 december 2019  till och med 4 januari 2020 .
 • 2019-12-12

  Socialnämndens arbetsutskott 5 december 2019

  Socialnämnden, Jessica Brogren sekreterare

  Protokoll som justerats 12 december 2019 (sekretess)Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 12 december 2019 till och med 4 januari 2020 .
 • 2019-12-12

  Tillväxtutskottet 3 december 2019

  Tillväxtutskottet, Ellinor Halldan kommunsekreterare

  Protokoll som justeratsPDF 10 december 2019Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 12 december 2019  till och med 3 januari 2020 .
 • 2019-12-11

  Linde Stadshus AB, 5 december 2019

  Linde Stadshus AB, Erika Johansson sekreterare

  Protokoll som justerats 10 december 2019 § 39-51Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 10 december till och med 2 januari 2020.
 • 2019-12-11

  Kommunala Pensionärsrådet (KPR), 4 december 2019

  KPR, Erika Johansson, sekreterare

  Protokoll som justerats 10 december 2019 § 26-31Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 11 december till och med 2 januari 2020.
 • 2019-12-09

  Utskottet för stöd och strategi, 2 december 2019

  Utskottet för stöd och strategi, Ellinor Halldan sekreterare

  Protokoll som justerats 9 december 2019PDFBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 10 december 2019 till och med 1 januari 2020.
 • 2019-12-05

  Kommunstyrelsen 26 november 2019

  Kommunstyrelsen, Anna Lundström, sekreterare

  Protokoll som justerats 3 december 2019PDFBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 5 december 2019 till och med 27 december 2019 .
 • 2019-12-02

  Kommunfullmäktige 25 november 2019

  Kommunfullmäktige, Anna Nilsson sekreterare

  Protokoll som justerats 26 novemberPDFBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 27 november  2019 till och med 18 december 2019 .
 • 2019-11-29

  Socialnämndens arbetsutskott 29 november 2019 § 252-254

  Socialförvaltningen, Jessica Brogren sekreterare

  Protokoll som justerats 29 november 2019 § 252-254 (sekretess)Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 29 november 2019  till och med 20 december 2019 .
 • 2019-11-29

  Kommunala pensionärsrådet / Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning, 20 november 2019

  KPR / KRF, Erika Johansson, sekreterare

  Protokoll som justerats 29 november 2019PDFBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 29 november till och med 20 december 2019 .
 • 2019-11-28

  Bergslagens överförmyndarnämnd - 21 november 2019

  Kommunkansliet Ljusnarsbergs kommun, Anders Andersson sekreterare

  Protokoll som justerats 21 november 2019 § 45-48 länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönstersekretess § S 24-27Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 26 november 2019 till och med 23 december 2019 .
 • 2019-11-27

  Socialnämnden 14 november 2019 § 113-122

  Socialförvaltningen, Jessica Brogren sekreterare

  Protokoll som justerats 27 november 2019 § 113-122PDFBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 27 november 2019  till och med 18 december 2019 .
 • 2019-10-16

  Utskottet för stöd och strategi 8 oktober 2019

  Utskottet för stöd och strategi, Jessica Brogren sekreterare

  Protokoll som justerats 15 oktober 2019PDFBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 16 oktober 2019 till och med 6 november 2019 .

Så här överklagar du genom laglighetsprövning

Laglighetsprövning

Om du anser att kommunen till exempel har fattat ett beslut som bryter mot en lag eller annan författning, kan du lämna in ett överklagande genom laglighetsprövning. Det kallades tidigare för kommunalbesvär. Beslut som kan överklagas genom annan lag än kommunallag kan inte överklagas genom laglighetsprövning

En laglighetsprövning måste du lämna in skriftligt till förvaltningsrättenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, senast inom tre veckor från den dag som kommunen har meddelat sitt beslut på kommunens officiella anslagstavla. I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Överklagan ska sedan skickas till Förvaltningsrätten i Karlstad. På Riksdagens webbplats kan du läsa mer om hur en laglighetsprövning går tilllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i 13 kap. kommunlagen (2017:725).

Om ditt överklagande bifalls av förvaltningsrätten, upphävs kommunens beslut. Ett nytt beslut i frågan fattas inte automatiskt utan ärendet måste på nytt tas upp av kommunen.      

Senast uppdaterad 2019-12-05