Anslagstavla

Välkommen till Lindesberg kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du justerade protokoll och föreskrifter från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt våra nämnder.

Du kan läsa protokollen som anslagits här eller gå in på sidan Möten och protokoll.

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan besluten överklagas. Längst ner på sidan finns information om hur du överklagar beslut genom laglighetsprövning.

Vissa personuppgifter eller vissa handlingar publiceras inte på lindesberg.se med anledning av dataskyddsförordningen eller sekretesslagstiftningen. Önskar du ta del allmänna offentliga handlingar så är du alltid välkommen att kontakta oss.

 • 2020-01-16

  Socialnämndens arbetsutskott 16 januari 2020 § 9

  Socialnämnden, Jessica Brogren sekreterare

  Protokoll som justerats 16 januari 2020 (sekretess)Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 16 januari 2020 till och med 7 februari 2020 .
 • 2019-12-19

  Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 18 december 2019 § 3-30

  Barn- och utbildningsnämnden, Jessica Brogren sekreterare

  Protokoll som justerats 18 december 2019 § 3-30Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 19 december 2019 till och med 10 januari 2020 .
 • 2019-12-17

  Kungörelse om granskning av detaljplan för Dalkarlshyttan 2:1 med flerai Lindesberg 18 december 2019 till 19 januari 2020

  Samhällsbyggnadsförvaltningen , Björn Nettelbladt, planarkitekt

  Samråd för detaljplan för Dalkarlshyttan 2:1 med flera Svarttjärnsvägen 18 december till 19 januari 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 18 december till och med 19 januari 2020 .
 • 2019-10-16

  Utskottet för stöd och strategi 8 oktober 2019

  Utskottet för stöd och strategi, Jessica Brogren sekreterare

  Protokoll som justerats 15 oktober 2019PDFBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 16 oktober 2019 till och med 6 november 2019 .

Så här överklagar du genom laglighetsprövning

Laglighetsprövning

Om du anser att kommunen till exempel har fattat ett beslut som bryter mot en lag eller annan författning, kan du lämna in ett överklagande genom laglighetsprövning. Det kallades tidigare för kommunalbesvär. Beslut som kan överklagas genom annan lag än kommunallag kan inte överklagas genom laglighetsprövning

En laglighetsprövning måste du lämna in skriftligt till förvaltningsrättenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, senast inom tre veckor från den dag som kommunen har meddelat sitt beslut på kommunens officiella anslagstavla. I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Överklagan ska sedan skickas till Förvaltningsrätten i Karlstad. På Riksdagens webbplats kan du läsa mer om hur en laglighetsprövning går tilllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i 13 kap. kommunlagen (2017:725).

Om ditt överklagande bifalls av förvaltningsrätten, upphävs kommunens beslut. Ett nytt beslut i frågan fattas inte automatiskt utan ärendet måste på nytt tas upp av kommunen.      

Senast uppdaterad 2019-12-05