Anslagstavla

Välkommen till Lindesberg kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du justerade protokoll och föreskrifter från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt våra nämnder.

Du kan läsa protokollen som anslagits här eller gå in på sidan Möten och protokoll.

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan besluten överklagas. Längst ner på sidan finns information om hur du överklagar beslut genom laglighetsprövning.

Vissa personuppgifter eller vissa handlingar publiceras inte på lindesberg.se med anledning av dataskyddsförordningen eller sekretesslagstiftningen. Önskar du ta del allmänna offentliga handlingar så är du alltid välkommen att kontakta oss.

 • 2020-02-13

  Meddelande om antagande av detaljplan för Bägaren 13 med flera (gamla vårdcentralen) i Lindesberg 5 februari 2020

  Samhällsbyggnadsförvaltningen , Björn Nettelbladt, planarkitekt

  Meddelande om antagande för detaljplan för Bägaren 13 med flera (gamla vårdcentralen) 5 februari 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 13 februari till och med 5 mars 2020 .
 • 2020-02-13

  Socialnämndens arbetsutskott 6 februari 2020 § 11-33

  Socialnämnden, Jessica Brogren sekreterare

  Protokoll som justerats 13 februari 2020 (sekretess)Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 13 februari till och med 6 mars 2020 .
 • 2020-02-12

  Utskottet för stöd och strategi, 12 februari 2020

  Utskottet för stöd och strategi, Ellinor Halldan sekreterare

  Protokoll som justerats 12 februari 2020PDFBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 12 februari 2020   till och med 5 mars 2020.
 • 2020-02-11

  Meddelande: Sammanträde med kommunfullmäktige

  Kommunfullmäktige sammanträder 24 februari kl. 17.00 i Lindeskolans aula

  Läs dagordningen på kommunens hemsida.
 • 2020-02-03

  Kommunstyrelsen 29 januari 2020

  Kommunstyrelsen, Ellinor Halldan, sekreterare

  Protokoll som justerats 3 februari 2020PDFBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 3 februari 2020  till och med 25 februari 2020 .
 • 2020-01-30

  Bergslagens överförmyndarnämnd - 22 januari 2020

  Kommunkansliet Ljusnarsbergs kommun, Anders Andersson sekreterare

  Protokoll som justerats 29 januari 2020 § 1-2 sekretesslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 30 januari 2020 till och med 25 februari 2020 .
 • 2020-01-29

  Socialnämndens arbetsutskott 28 januari 2020 § 10

  Socialnämnden, Jessica Brogren sekreterare

  Protokoll som justerats 28 januari 2020 § 10 (sekretess)Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 29 januari 2020 till och med 20 februari 2020 .

Så här överklagar du genom laglighetsprövning

Laglighetsprövning

Om du anser att kommunen till exempel har fattat ett beslut som bryter mot en lag eller annan författning, kan du lämna in ett överklagande genom laglighetsprövning. Det kallades tidigare för kommunalbesvär. Beslut som kan överklagas genom annan lag än kommunallag kan inte överklagas genom laglighetsprövning

En laglighetsprövning måste du lämna in skriftligt till förvaltningsrättenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, senast inom tre veckor från den dag som kommunen har meddelat sitt beslut på kommunens officiella anslagstavla. I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Överklagan ska sedan skickas till Förvaltningsrätten i Karlstad. På Riksdagens webbplats kan du läsa mer om hur en laglighetsprövning går tilllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i 13 kap. kommunlagen (2017:725).

Om ditt överklagande bifalls av förvaltningsrätten, upphävs kommunens beslut. Ett nytt beslut i frågan fattas inte automatiskt utan ärendet måste på nytt tas upp av kommunen.      

Senast uppdaterad 2019-12-05