Anslagstavla

Välkommen till Lindesberg kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du justerade protokoll och föreskrifter från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt våra nämnder.

Du kan läsa protokollen som anslagits här eller gå in på sidan Möten och protokoll.

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan besluten överklagas. Längst ner på sidan finns information om hur du överklagar beslut genom laglighetsprövning.

Vissa personuppgifter eller vissa handlingar publiceras inte på lindesberg.se med anledning av dataskyddsförordningen eller sekretesslagstiftningen. Önskar du ta del allmänna offentliga handlingar så är du alltid välkommen att kontakta oss.

 • 2020-03-31

  Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 31 mars 2020 § 1

  Barn- och utbildningsnämnden, Ellinor Halldan sekreterare

  Protokoll som justerats 31 mars 2020 § 1PDFBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 31 mars 2020 till och med 22 april 2020 .
 • 2020-03-26

  Bergslagens överförmyndarnämnd - 18 mars 2020

  Kommunkansliet Ljusnarsbergs kommun, Anders Andersson sekreterare

  Protokoll som justerats 26 mars 2020 §§ 15-20 länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönstersekretess §§ 6-7Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 27 mars 2020 till och med 21 april 2020 .
 • 2020-03-26

  Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen - 19 mars 2020

  Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen, Annika Lundin sekreterare

  Protokoll som justerats 25 mars 2020 §§ 290-316länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterProtokoll publiceras inte i sin helhet, en ärendeförteckning visar de ärenden som varit med på sammanträdet. Vid eventuella frågor eller för att ta del av protokoll, kontakta info@sbbergslagen.se eller ring vxl 0581-81000.Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 27 mars 2020 till och med 18 april 2020 .
 • 2020-03-23

  Socialnämnden 19 mars 2020 § 20-27

  Socialnämnden, Ellinor Halldan sekreterare

  Protokoll som justerats 19 mars 2020 § 20-27PDFBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 23 mars 2020 till och med 14 april 2020 .
 • 2020-03-20

  Barn- och utbildningsnämnden 16 mars 2020 §§22-30

  Barn- och utbildningsnämnden, Anna Lundström sekreterare

  Protokoll som justerats 19 mars PDFBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 20 mars 2020 till och med 11 april 2020 .
 • 2020-03-19

  Socialnämnden 19 mars 2020 § 19 (sekretess)

  Socialnämnden, Jessica Brogren sekreterare

  Protokoll som justerats 19 mars 2020 § 19 (sekretess)Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 19 mars 2020 till och med 10 april 2020 .
 • 2020-03-19

  Tillväxtutskottet 10 mars 2020

  Tillväxtutskottet, Ellinor Halldan kommunsekreterare

  Protokoll som justerats 17 mars 2020PDFBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 19 mars 2020  till och med 10 april 2020 .
 • 2020-03-17

  Tillväxtutskottet 17 mars 2020

  Tillväxtutskottet, Ellinor Halldan kommunsekreterare

  Protokoll som justerats 17 mars 2020 § 13PDFBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 17 mars 2020  till och med 8 april 2020 .
 • 2020-03-17

  Barn- och utbildningsnämnden 17 mars 2020 § 31

  Barn- och utbildningsnämnden, Anna Lundström sekreterare

  Protokoll som justerats 17 mars 2020 § 31PDFBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 17 mars 2020 till och med 8 april 2020 .
 • 2020-03-13

  Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning 27 februari 2020

  KRF, Erika Johansson, sekreterare

  Protokoll som justerats 13 mars 2020 § 1-7PDFBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 13 mars till och med 6 april 2020 .
 • 2020-03-13

  Linde Stadshus AB, 3 mars 2020

  Linde Stadshus AB, Erika Johansson sekreterare

  Protokoll som justerats 11 mars 2020 § 1-11PDFBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 13 mars till och med 6 april 2020.
 • 2020-03-09

  Kommunala pensionärsrådet (KPR), 26 februari 2020

  KPR, Erika Johansson, sekreterare

  Protokoll som justerats 8 mars 2020 § 1-7PDFBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 9 mars till och med 31 mars 2020.

Så här överklagar du genom laglighetsprövning

Laglighetsprövning

Om du anser att kommunen till exempel har fattat ett beslut som bryter mot en lag eller annan författning, kan du lämna in ett överklagande genom laglighetsprövning. Det kallades tidigare för kommunalbesvär. Beslut som kan överklagas genom annan lag än kommunallag kan inte överklagas genom laglighetsprövning

En laglighetsprövning måste du lämna in skriftligt till förvaltningsrättenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, senast inom tre veckor från den dag som kommunen har meddelat sitt beslut på kommunens officiella anslagstavla. I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Överklagan ska sedan skickas till Förvaltningsrätten i Karlstad. På Riksdagens webbplats kan du läsa mer om hur en laglighetsprövning går tilllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i 13 kap. kommunlagen (2017:725).

Om ditt överklagande bifalls av förvaltningsrätten, upphävs kommunens beslut. Ett nytt beslut i frågan fattas inte automatiskt utan ärendet måste på nytt tas upp av kommunen.      

Senast uppdaterad 2019-12-05