Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Anslagstavla

Välkommen till Lindesberg kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du justerade protokoll och föreskrifter från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt våra nämnder.

Du kan läsa protokollen som anslagits här eller gå in på sidan Möten och protokoll.

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan besluten överklagas. Längst ner på sidan finns information om hur du överklagar beslut genom laglighetsprövning.

Vissa personuppgifter eller vissa handlingar publiceras inte på lindesberg.se med anledning av dataskyddsförordningen eller sekretesslagstiftningen. Önskar du ta del allmänna offentliga handlingar så är du alltid välkommen att kontakta oss.

 • 2020-05-26

  Kommunstyrelsen 19 maj 2020

  Kommunstyrelsen, Ellinor Halldan, sekreterare

  Protokoll som justerats 26 maj 2020PDFBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 26 maj 2020 till och med 17 juni 2020 .
 • 2020-05-19

  Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen - 13 maj 2020

  Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen, Annika Lundin sekreterare

  Protokoll som justerats 19 maj 2020 §§ 343-358länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterProtokoll publiceras inte i sin helhet, en ärendeförteckning visar de ärenden som varit med på sammanträdet. Vid eventuella frågor eller för att ta del av protokoll, kontakta info@sbbergslagen.se eller ring vxl 0581-81000.Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 20 maj 2020 till och med 11 juni 2020 .
 • 2020-05-19

  Socialnämndens arbetsutskott 19 maj 2020

  Socialnämnden, Ebba Jansson, sekreterare

  Protokoll som justerats 19 maj 2020, §87 (sekretess)Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 19 maj 2020 till och med 10 juni 2020.
 • 2020-05-19

  Socialnämnden 19 maj 2020 §§ 45-56

  Socialnämnden, Ebba Jansson sekreterare

  Protokoll som justerats 19 maj 2020 §§ 45-56PDFBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 19 maj 2020 till och med 10 juni 2020 .
 • 2020-05-14

  Socialnämnden 14 maj §§41-44

  Socialnämnden, Ebba Jansson, sekreterare

  Protokoll justerat 14 maj 2020 (sekretess) §§41-44Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 14 maj till och med 6 juni 2020
 • 2020-05-14

  Socialnämndens arbetsutskott 14 maj 2020

  Socialnämnden, Anna Lundström, sekreterare

  Protokoll som justerats 14 maj §§85-86 (sekretess)Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 15 maj till och med 6 juni.
 • 2020-05-14

  Tillväxtutskottet, 12 maj 2020

  Tillväxtutskottet, Ellinor Halldan kommunsekreterare

  Protokoll som justerats 14 maj 2020PDFBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 14 maj 2020 till och med den 5 juni 2020
 • 2020-05-12

  Barn- och utbildningsnämnden 11 maj 2020 §§41-52

  Barn- och utbildningsnämnden, Ebba Jansson sekreterare

  Protokoll som justerats 12 majPDF Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 12 maj 2020 till och med 3 juni 2020 .
 • 2020-05-08

  Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 7 maj 2020 § 4

  Barn- och utbildningsnämnden, Ellinor Halldan sekreterare

  Protokoll som justerats maj 2020 § 4PDFBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med  8 maj 2020 till och med 30 maj 2020 .
 • 2020-05-08

  Kungörelse om Samråd, Detaljplan för Lindesby 1:13 med flera

  Samhällsbyggnadsförvaltningen , Kjell Jansson, planarkitekt

  Kungörelse om Samråd för detaljplan för Lindesby 1:13 med flera 8 maj till 29 maj 2020PDFUnder perioden 8 maj 2020 – 29 maj 2020 ställs planen ut för samråd på:- Biblioteket i Lindesberg, Kungsgatan 37A
  - Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kungsgatan 41 i Lindesberg.
  - www.bmb.se/aktuellaplanarbeten
  Planområdet är beläget väster om Lindesberg tätort.
  Detaljplanen är förenlig med Lindesbergs översiktsplan.
  Syftet med detaljplanen är en utvidgning av Lindesbergs tätort med ett nytt bostadsområde med minst 20 stycken villatomter samt en förskola. Planen kommer även möjliggöra för infrastrukturlösningar samt mark för allmänna ytor.
  Upplysningar om planen kan lämnas av Kjell Jansson, planarkitekt, Stadsbuggnadskontoret, tel 0581-81747
  Synpunkter på planen ska framföras skriftligen via e-post till info@sb-bergslagen.se eller till Samhällsbyggnadsförvaltningen,
  Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg, senast inkommen 29 maj 2020.
  Bilagor finns på Samhällsbyggnadsförvaltningen länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 8 maj till och med 29 maj 2020 .
 • 2020-03-19

  Socialnämnden 19 mars 2020 § 19 (sekretess)

  Socialnämnden, Jessica Brogren sekreterare

  Protokoll som justerats 19 mars 2020 § 19 (sekretess)Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 19 mars 2020 till och med 10 april 2020 .

Så här överklagar du genom laglighetsprövning

Laglighetsprövning

Om du anser att kommunen till exempel har fattat ett beslut som bryter mot en lag eller annan författning, kan du lämna in ett överklagande genom laglighetsprövning. Det kallades tidigare för kommunalbesvär. Beslut som kan överklagas genom annan lag än kommunallag kan inte överklagas genom laglighetsprövning

En laglighetsprövning måste du lämna in skriftligt till förvaltningsrättenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, senast inom tre veckor från den dag som kommunen har meddelat sitt beslut på kommunens officiella anslagstavla. I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Överklagan ska sedan skickas till Förvaltningsrätten i Karlstad. På Riksdagens webbplats kan du läsa mer om hur en laglighetsprövning går tilllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i 13 kap. kommunlagen (2017:725).

Om ditt överklagande bifalls av förvaltningsrätten, upphävs kommunens beslut. Ett nytt beslut i frågan fattas inte automatiskt utan ärendet måste på nytt tas upp av kommunen.      

Senast uppdaterad 2020-05-22