Alkohol

För att få servera alkohol behöver du tillstånd från kommunen, ett så kallat serveringstillstånd. Med servering menas varje form av överlämnande av alkoholhaltig dryck mot betalning eller ersättning.

För att få servera alkoholdrycker krävs ett serveringstillstånd, oavsett om det handlar om permanent försäljning eller tillfälliga arrangemang. Även för slutna sällskap krävs tillstånd.

Ansökan om serveringstillstånd

För att få ett serveringstillstånd krävs att du lämnar in en ansökan. Ansökan skickar du till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen.

Senast uppdaterad 2019-04-30