Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa

Att må psykiskt dåligt är något de flesta upplever någon gång under livet, och det kan vara mer eller mindre allvarligt. Att det psykiska välbefinnandet skiftar i utvecklingsfaser och andra påfrestningar i livet är normalt.

Många pratar med närmast anhörig eller vänner när de mår dåligt psykiskt, får oro eller ångest. När det inte räcker kan man behöva söka hjälp, vård eller stöd.

Stöd och hjälp - Vad du kan göra?

Om du drabbas av psykisk ohälsa eller en känslomässigt jobbig kris ska du först och främst kontakta din vårdcentral. Känner du att det är akut kan du dagtid kontakta landstingets psykiatriska öppenvårdsmottagning. Kvällar, nätter och helger kontaktar du den psykiatriska akutmottagningen vid Örebro universitetsjukhus.

Allmänpsykiatri Lindesberg Länk till annan webbplats.

Allmänpsykiatrisk mottagning unga vuxna på USÖ Länk till annan webbplats.

Du kan också ringa 112 för att få akut hjälp.

Barn och unga med psykisk ohälsa

Du som är barn eller ungdom kan få hjälp och stöd i olika situationer. Det kan till exempel vara vid bråk i familjen eller du kanske utsätts för mobbing eller har problem med alkohol och droger.

På sidan "Hjälp till barn och unga" kan du läsa mer om vart du kan vända dig för råd och stöd

Självmordslinjen

Det är den första suicidpreventiva stödlinjen i Sverige som har öppet dygnet runt. Till Självmordslinjen kan människor som mår psykiskt dåligt och har tankar på självmord, ringa, chatta eller mejla anonymt till Minds volontärer dygnet runt, alla dagar - telefon 90101.

Självmordslinjen Mind Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad