Hjälp till barn och unga

Alla mår dåligt ibland. Man kan inte alltid vara glad och man behöver tillåta sig själv att känna det man känner. Ibland fungerar inte livet som man vill.

Om du känner att du inte mår bra kan du få tips om vart du kan vända dig för att få hjälp.

Har du behov av akut hjälp?

Här finns telefonnummer som du kan ringa om du upplever att du behöver akut hjälp vid psykisk ohälsa för barn eller unga.

Telefonnummer i akuta lägen

Verksamheter för hjälp och stöd

För dig som bor i Lindesbergs kommun finns flera olika verksamheter som kan hjälpa dig. Vet du inte vem du ska kontakta ska vi hjälpa dig att hitta rätt.

Verksamheter för hjälp och stöd

Ansök om stöd för barn, ungdom eller vuxen enligt SoL

Som privatperson över 15 år kan du ansöka om stöd för egen del exempelvis utifrån missbruk eller våld. Om du är vårdnadshavare kan du dessutom ansöka om stöd för ditt barn eller för stöd i din föräldraroll.

Ansök om stöd hos socialtjänsten på etjanst.lindesberg.se Länk till annan webbplats.

Är du orolig för ett barn?

Om du är orolig för ett barn eller misstänker att barnet mår dålig eller far illa? Använd vår e-tjänst för att göra en orosanmälan. Du kan göra anmälan anonymt via e-tjänsten.

Gör en orosanmälan för barn som far illa eller mår dåligt på etjanst.lindesberg.se Länk till annan webbplats.

1177 Vårdguiden

På 1177 Vårdguiden finns sidor med hjälp för dig.

Alkohol och droger Länk till annan webbplats.

Bristande föräldraskap Länk till annan webbplats.

Dyslexi Länk till annan webbplats.

Dödsfall Länk till annan webbplats.

Ekonomiskt stöd Länk till annan webbplats.

Funktionsnedsättning Länk till annan webbplats.

Ilska och utbrott Länk till annan webbplats.

Att hamna i kris Länk till annan webbplats.

Mobbning och kränkande behandling Länk till annan webbplats.

Problem i skolan Länk till annan webbplats.

Riskbruk och missbruk Länk till annan webbplats.

Sexuella övergrepp Länk till annan webbplats.

Skilsmässa Länk till annan webbplats.

Skolfrånvaro Länk till annan webbplats.

Stress Länk till annan webbplats.

Våld och övergrepp Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad