Dagrehabilitering

Bor du i ordinärt boende och är motiverad till träning efter skada, sjukdom eller nedsatt allmäntillstånd? Då kan dagrehabilitering vara något för dig.

Dina behov styr planeringen

Tillsammans med dig kartlägger vi vilka behov, resurser och aktivitetsmöjligheter du har. Utifrån tydliga mål gör vi en rehabliteringsplan. Målet är att du ska hitta tillbaka till det som är viktigt för dig och att du ska klara din vardag så självständigt som möjligt.

Träning i olika vardagssituationer

I olika vardagssituationer tränar du både funktionsförmågan och aktiveringsförmågan. Träningen genomförs både individuellt och i grupp. Träningen kan innehålla kondition, styrka, balans och förflyttningsträning, men också kognitiv träning såsom uppmärksamhet, koncentration och problemlösning.

Dagrehabilitering finns i Lindesberg i Bergsparken.

För att du ska få gå på dagrehab krävs en remiss från arbetsterapeut, sjuksköterska, läkare eller fysioterapeut.

Avgift

Avgift tas ut enligt kommunens gällande avgifter, den ingår i maxtaxan.

Senast uppdaterad