Växelvårdsplats och korttidsplats

Som stöd för anhöriga erbjuder kommunen några

varianter av avlastning.

Växelvård eller korttidsplats

Växelvård är en form av avlastning med planerade återkommande dygnetruntvistelser för att stötta anhöriga med t. ex. tid för återhämtning.

Vid behov av tillfällig avlastning då anhöriga behöver tid för återhämtning, finns möjlighet till vistelse på en av kommunens korttidsplatser. Biståndsbeslut från en biståndshandläggare krävs för växelvård och för avlastning på korttidsplats.

Ansök om korttidsplats eller dagverksamhet Länk till annan webbplats.

Taxor och avgifter

Har du frågor? - Kontakta

Du kan ringa biståndshandläggarnas servicetelefon måndag till fredag klockan 8-9.30 på telefon 0581-817 01.

Du kan även skicka e-post till bistandshandlaggare@lindesberg.se.

Senast uppdaterad