Behöver du stöd och hjälp kring din ekonomi?

På försörjningsstöd finns ett antal socialsekreterare och ekonomiassi­stenter som arbetar med försörjningsstöd som tidigare kallades social­bidrag.

När har du rätt till ekonomiskt bistånd?

Enligt socialtjänstlagen har du rätt till ekonomiskt bistånd om du inte kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt.

Filmen Ekonomiskt bistånd

Se filmen Ekonomiskt bistånd och få vägledning för att se vad som gäller för dig.

Textmanus till filmen Ekonomiskt bistånd

Filmen är inte textad men manuset finns att läsa här på sidan.

Den här filmen är för dig som funderar på att söka ekonomiskt bistånd.

Det finns olika möjligheten till att försörja sig på och vi kommer försöka hjälpa dig att hitta rätt från början.

Ekonomiskt bistånd är det sista alternativet till försörjning.

Om du har möjligheten att ta ett jobb eller börja studera ska du göra det.

Om du har rätt till annan inkomst eller bidrag från till exempel försäkringskassan, arbetsförmedlingen, a-kassan eller studiemedel från CSN måste du vända dig dit i första hand.

Om du är sambo eller gift och den personen har en inkomst är ni skyldiga att försörja varandra.

Om du har egna tillgångar som sparade pengar på bank ska du först använda dessa till din försörjning.

Har du aktier, bil, bostadsrätt, villa, båt eller liknande ska dessa säljas och inkomsten användas till din försörjning.

Det är viktigt att känna till att socialtjänsten ställer krav på att du provat alla dessa sätt till försörjning innan du ansöker om ekonomiskt bistånd.

Ta en kontakt med socialtjänsten, telefontider och telefonnummer finns på kommunens hemsida.

Om det under telefonsamtalet visar sig att du kan ha rätt till ekonomiskt bistånd kommer vi att skicka hem ett nybesökshäfte samt en besökstid.

I telefonsamtal får du också information om vad du ska ha med dig till ditt första möte hos oss.

Vi kommer att be om ett samtycke till att söka information i olika register för att kunna starta en utredning om din ekonomiska situation och vad du själv gjort för att planera för din försörjning.

På mötet fortsätter utredningen och vi kommer gå igenom de papper och underlag som du har med dig.

Utredningen kommer handla om din ekonomiska situation och den kommer handla om hur du ska nå målet att försörja dig själv.

Varje månad gör du en ny ansökan om du fortfarande behöver ekonomiskt stöd.

Det är viktigt att du meddelar om det sker förändringar i din livs­situa­tion, din ekonomiska situation eller om du eller din partner får ett arbete.

Om du har fler frågor så kan du få svar när du träffar en handläggare.

Kontakta oss för rådgivning

Kontakta oss för att få rådgivning i ekonomiska och sociala frågor. Ring kommunens växel 0581-810 00 så hjälper vi dig att hitta rätt.

Senast uppdaterad