Tillsyn, kontroll, överförmyndare

Kommunerna i norra Örebro län - Lindesberg, Hällefors, Nora och Ljusnarsberg - har en gemensam överför­myndar­­nämnd.

Vad är en överförmyndarnämnd?

Enligt lag ska det i varje kommun finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Kommunerna i norra Örebro län - Lindesberg, Hällefors, Nora och Ljusnarsberg - har en gemensam överförmyndar­nämnd som finns i Ljusnarsbergs kommun.

Bergslagens överförmyndarnämnd Länk till annan webbplats.

Bergslagens överförmyndarnämnd består av fem ledamöter som utses av kommunfullmäktige i respektive kommun.

Nämndens huvudsakliga uppgift

Överförmyndarnämndens huvudsakliga uppgift är att utöva tillsyn över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap samt efter granskning ge tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder.

Bergslagens överförmyndarnämnd står under tillsyn av Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Senast uppdaterad