Verksamheter för hjälp och stöd

För dig som bor i Lindesbergs kommun finns flera olika verksamheter som kan hjälpa dig om du känner att du inte mår bra.

Avdelningen för individ och familj - Socialtjänsten

Genom socialtjänsten kan du som barn, ungdom eller förälder få stöd på olika sätt. Vi erbjuder till exempel samtal och rådgivning.

Socialtjänsten når du via kommunens växel 0581-810 00.

Elevhälsan inom skolan

Elevhälsan är en verksamhet inom skolan som erbjuder medicinsk, psykologisk, social och specialpedagogisk kompetens. Du kommer i kontakt med elevhälsan via barnets skola.

Elevhälsan i Lindesbergs kommun

Stödgrupp Källan

Källan är en stödgruppsverksamhet för dig som har en förälder eller annan vuxen i din närhet som dricker för mycket, använder droger, mår dåligt, slåss eller kanske sitter i fängelse. Här får du som barn eller ungdom möjlighet att träffa andra barn och unga i liknande situation.

Stödgrupp Källan

Sjukvårdsrådgivningen

Dygnet runt kan du ringa sjukvårdsrådgivningen för att få rådgivning av en sjuksköterska om var du i första hand bör vända dig.

Telefon 1177 eller www.1177.se Länk till annan webbplats.

Vårdcentraler

Du som känner ångest, oro och nedstämdhet kan också vända dig till din hälsocentral.

Kontakta vårdcentral Länk till annan webbplats.

Ungdomsmottagning

Du kan kontakta Ungdomsmottagningen om du vill prata med någon om sex eller om personliga problem.

Kontakta ungdomsmottagningen Länk till annan webbplats.

UMO - Ungdomsmottagningen på nätet

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan du få svar och stöd när du känner dig nere.

UMO.se Länk till annan webbplats.

Youmo - Ungdomsmottagningen på nätet på flera språk

Youmo är en webbplats med delar av UMO, på flera språk. Här kan du läsa och se filmer om sex, hälsa och relationer och mycket mer.

youmo.se Länk till annan webbplats.

Barn och ungdomspsykiatri (BUP)

På BUP tar men emot barn och ungdomar upp till 18 år med allvarliga psykiska problem. Man utreder, behandlar och ger stöd till barn och deras familjer.

Kontakta BUP Länk till annan webbplats.

Länsenheten för Ätstörningar

På webbplatsen ätstörning.se finns information kring ätstörning. Där hittar du också länkar för kontakt med Länsenheten för ätstörningar i Örebro.

Ätstörning.se Länk till annan webbplats.

BRIS - Barnens Rätt i Samhället

BRIS kan alla under 18 år ringa, mejla eller chatta med för att prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ingen kan se att det är du som ringer eller att du har ringt, telefon 116 111.

Du behöver inte tala om vem du är och du bestämmer själv vad du vill prata om. Om du vill kan du också skriva till en vuxen på BRIS eller chatta i BRIS-chatten.

Bris för barn och unga Länk till annan webbplats.

BRIS tar även emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn, telefon 077-150 50 50.

Bris stöd för vuxna om barn Länk till annan webbplats.

Koll på SOC

Vad gör socialtjänsten och på vilket sätt kan de hjälpa och stötta dig som barn eller ungdom? På kollpasoc.se Länk till annan webbplats. kan du få svar på dina frågor.

HBTQ-jouren

Målgruppen för RFSL:s brottsofferjour är hbtq-personer som blivit utsatta för kränkningar, hot och våld. Ibland handlar det om brottsliga handlingar, men det behöver inte göra det.

Även anhöriga och vänner till våldsutsatta hbtq-personer är välkomna samt personer som i sitt yrke möter utsatta hbtq-personer.

www.hbtq-jouren.se Länk till annan webbplats.

Är du orolig för ett barn?

Om du är orolig för ett barn eller misstänker att barnet mår dålig eller far illa? Använd vår e-tjänst för att göra en orosanmälan. Du kan göra anmälan anonymt via e-tjänsten.

Gör en orosanmälan för barn som far illa eller mår dåligt på etjanst.lindesberg.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad