ABC - Alla barn i centrum

En pojke och en flicka som hoppar i föräldrarnas säng.

ABC står för Alla barn i centrum och vänder sig till föräldrar till barn och tonåringar.

Egentligen krävs ingen forskning för att övertyga oss om att bra relationer med våra barn är viktiga. Det vet vi redan. Däremot är det inte alltid så självklart hur vi åstadkommer det. De flesta föräldrar kan känna igen sig i vardagssituationer där relationerna sätts på prov.

Webbplats för alla barn i centrum Länk till annan webbplats.

ABC 0-2 år föräldraträffar

Att vara förälder kan vara både spännande och utmanande. I ABC 0-2 år får du träffa andra föräldrar och ta del av forskning om föräldraskap. ABC består av fyra föräldraträffar kring var sitt tema. Träffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp har som mest 10 deltagare.

Mer information om ABC 0-2 år och anmälan

ABC 3-12 år föräldrarträffar

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för att växa upp till trygga och självständiga individer. ABC 3-12 år består av fyra träffar där du som förälder får utbyta erfarenheter med andra föräldrar och ta del av forskning.

Mer information om ABC 3-12 år och anmälan

ABC tonår

Att vara förälder till en tonåring kan vara både spännande och utmanande. Innehållet i ABC Tonår utgår från kunskap om föräldraskap, aktuell forskning och FN:s barnkonvention. Innehållet bygger också på vad föräldrar själva önskar lära sig mer om och vad tonåringar tycker att föräldrar behöver veta.

Mer information om ABC tonår och anmälan

Senast uppdaterad