ABC - Alla barn i centrum

En pojke och en flicka som hoppar i föräldrarnas säng.

ABC står för Alla barn i centrum och vänder sig till föräldrar till barn och tonåringar.

Egentligen krävs det ingen forskning för att övertyga oss om att en bra relation med våra barn är viktiga. Det vet vi redan. Däremot är det inte alltid självklart hur vi åstadkommer det. De flesta föräldrar kan känna igen sig i vardagssituationer där relationerna sätts på prov.

Webbplats för alla barn i centrum Länk till annan webbplats.

ABC 0-2 år föräldraträffar

Att vara förälder kan vara både spännande och utmanande. I ABC 0-2 år får du träffa andra föräldrar och ta del av forskning om föräldraskap. ABC består av fyra föräldraträffar kring var sitt tema. Träffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp har som mest 10 deltagare.

Mer information om ABC 0-2 år och anmälan

ABC 3-12 år föräldrarträffar

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för att växa upp till trygga och självständiga individer. ABC 3-12 år består av fyra träffar där du som förälder får utbyta erfarenheter med andra föräldrar och ta del av forskning.

Mer information om ABC 3-12 år och anmälan

ABC tonår föräldrarträffar

Att vara förälder till en tonåring kan vara både spännande och utmanande. Innehållet i ABC Tonår utgår från kunskap om föräldraskap, aktuell forskning och FN:s barnkonvention. Innehållet bygger också på vad föräldrar själva önskar lära sig mer om och vad tonåringar tycker att föräldrar behöver veta.

Mer information om ABC tonår och anmälan

Föräldrawebben

Föräldrawebben är en webbutbildning för föräldrar till ungdomar i åldern 13-18 år. Du kan gå utbildningen när som helst.

Mer information om föräldrawebben

Anmäl dig till vårens kurser här - 2024

Fyll i formuläret här nedanför för att anmäla dig till en av vårens ABC kurser. Du kommer att få ett bekräftelse mejl från vår samordnare när du blivit antagen till en av kurserna.

Du kan bara anmäla dig fram tills en vecka innan respektive kursstart.

Observera att om antalet anmälda deltagare går över platskapaciteten kan vi inte garantera att du får en plats!
Välj den kurs du vill gå  * (obligatorisk)
Välj den kurs du vill gå
Senast uppdaterad