ABC 3-12 år föräldraträffar

Bild på en pappa och dotter som leker med färgglada klossar.

Lindesbergs kommun och Region Örebro län bjuder in till familjestödsträffar för alla föräldrar med barn i åldern 3–12 år. Syftet med träffarna är att stärka relationerna mellan föräldrar och barn samt att främja barns positiva utveckling.

ABC står för Alla barn i centrum och är ett program som tagits fram för att hjälpa till att stärka relationen mellan barn och förälder. Innehållet utgår från forskning kring föräldraskap och barns utveckling samt FN:s barnkonvention.

Träffarnas innehåll

ABC består av fyra gruppträffar kring var sitt tema samt en uppföljningsträff. Träffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp har som mest 10 deltagare.

Träff 1 – Visa kärlek

Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.

Träff 2 – Vara med

Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

Träff 3 – Visa vägen

Hur kan man tillämpa ett lugnt föräldraskap? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan ilska hanteras? Diskussioner och enkla övningar kring att vara en förebild för sitt barn.

Träff 4 – Välja strider

Hur kan tjat och skäll i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Planering framåt med fokus på hur ABC kan användas i vardagen.

Träff 5 – Uppföljning

På uppföljningsträffen träffas vi igen för att prata om hur det har gått. Vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra?

Träffar våren 2024

Grupp 1. ABC 3-12 år med Maria Olme och Lena Persson

Torsdag 18 januari kl. 14.00-16.30

Torsdag 1 februari kl. 14.00-16.30

Torsdag 15 februari kl. 14.000-16.30

Torsdag 29 februari kl. 14.00-16.30

Torsdag 28 mars kl. 14.00-16.30

Grupp 2. ABC 3-12 år med Camilla Gustafsson och Ida Svebeus

Torsdag 7 mars kl. 17.00-19.30

Torsdag 21 mars kl. 17.00-19.30

Tisdag 9 april kl. 17.00-19.30

Torsdag 25 april 17.00-19.30

Torsdag 13 juni 17.00-19.30

Grupp 3. ABC 3-12 år med Anette Nyström och Susanne Pettersson

Torsdag 4 april kl. 13.30-16.00

Torsdag 18 april kl. 13.30-16.00

Torsdag 2 maj kl.13.30-16.00

Torsdag 16 maj kl. 13.30-16.00

Onsdag 19 juni 13.30-16.00

Plats: Öppna Förskolan / Familjecentralen i Lindesberg

Kostnad: Träffarna är kostnadsfria och vi bjuder på fika

Anmälan

Anmäl dig genom att fylla i formuläret på den här sidan.

Kontakt

Gruppledare

maria.olme@lindesberg.se
lena.persson@lindesberg.se

camilla.gustafsson@lindesberg.se
ida.svebeus@lindesberg.se

anette.nystrom@lindesberg.se
susanne.pettersson@lindesberg.se

15 timmarsplacering av barn på förskola/fritidshem

Samtliga grupper träffas på dag- eller kvällstid. Om du erbjuds en plats i den grupp som träffas på dagtid och har en 15 timmarsplacering av barn på förskola eller fritidshem har du möjlighet att ha ditt barn på förskolan/fritidshem under tiden för kurstillfällena. Kontakta aktuell förskola/fritidshem i god tid innan för att justera tiden. Kom ihåg att den totala veckotiden inte får överstiga 15 timmar.

Mer information om ABC

ABC föräldrarutbildning nationellt Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad